Οι πολιτικές μας

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμά μας να είμαστε κορυφαίος 24/7 συνεργάτης για τους πελάτες μας, αλλά και η ίδια η επιχειρηματική μας επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η συνεχής δέσμευσή μας στην ορθή εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική και καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό.

Η εταιρεία μας είναι σταθερά προσηλωμένη στη δέσμευσή της για διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με ακεραιότητα, υπευθυνότητα, σεβασμό για την κοινωνία και το περιβάλλον, με ταυτόχρονα μηδενική ανοχή στη διαφθορά.

Οι βασικές πολιτικές μας καθορίζονται σε διεθνές επίπεδο από τον Όμιλο Coca-Cola HBC, με την Coca-Cola HBC Cyprus να είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή και την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Μέσω αυτής της προσέγγισης στοχεύουμε τόσο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών μας, των προμηθευτών μας, των εργαζομένων και των μετόχων μας, όσο και στη συμβολή και διασφάλιση της διαφάνειας και αξιοπιστίας ευρύτερα στην αγορά και την κοινωνία.