Αποστολή Νερό


Το Πρόγραμμα, από το οποίο η Κύπρος θα επωφελείται για πολλά χρόνια, εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης της Εταιρείας μας και της The Coca- Cola Company για υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών και για τη διασφάλιση μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα προωθεί την αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού, μέσα από την υιοθέτηση  εναλλακτικών μορφών νερού, όπως το βρόχινο ή το γκρίζο νερό, προκειμένου να καλύψουν δευτερεύουσες χρήσεις όπως η άρδευση πράσινων χώρων. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω του «Αποστολή Νερό» εξοικονομούνται 5,840,000 λίτρα νερού ετησίως.

Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, και ειδικά των παιδιών, για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιήθηκαν 19 έργα εθνικής σημασίας, εγκαταστάθηκαν και αποκαταστάθηκαν 16 συστήματα συλλογής «γκρίζου νερού» σε σχολεία και γήπεδα, εκπαιδεύτηκαν 30 τεχνικοί, επιμορφώθηκαν 280 εκπαιδευτικοί, ενώ επωφελήθηκαν 83.621 κάτοικοι της Κύπρου.

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ:


19

έργα εθνικής σημασίας

680,000

$ επένδυση από το The Coca-Cola Foundation

5,840,000

λίτρα νερού εξοικονομούνται ετησίως

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του Προγράμματος «Αποστολή Νερό» είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς το νερό είναι πηγή ζωής και αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά για την επιβίωση και την καλοζωία μας. Το συγκεκριμένο έργο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία στην ευαίσθητη περιοχή της Κύπρου που έχει αναγνωριστεί ως μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη έλλειψη αποθέματος υδάτων.

Μάλιστα, η φήμη του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας καθώς το 2015 βραβεύτηκε ως η δεύτερη καλύτερη πρακτική σε Παγκόσμιο Επίπεδο στον Διαγωνισμό World Water Showcase του 7ου Παγκόσμιου Φόρουμ για το Νερό. Επιπλέον, το "Αποστολή Νερό" διακρίθηκε και σε τοπικό επίπεδο στα Cyprus Responsible Business Awards.