Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η εφοδιαστική αλυσίδα μας είναι υπεύθυνη για τις προμήθειες, το σχεδιασμό, τη βιομηχανική παραγωγή και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υπεύθυνη διαχείριση της βιωσιμότητας, αφού μεριμνά για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας σε κάθε διαδικασία και εξετάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας μας - από την προμήθεια πρώτων υλών και την παραγωγή του τελικού προϊόντος, μέχρι τη διανομή στους πελάτες μας.

Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της εξειδίκευσης των ανθρώπων μας, της απόλυτης προσήλωσής τους στην ποιότητα και της διαρκούς επένδυσης σε προηγμένες τεχνολογίες.


ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

Για την παραγωγή των προϊόντων μας συνεργαζόμαστε με 750 προμηθευτές, οι οποίοι είναι στην πλειονότητά τους Κυπριακές εταιρείες, τόσο για τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας όσο και για υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται στις εγκαταστάσεις μας.

Το δίκτυο από το οποίο προμηθευόμαστε τα συστατικά, τα υλικά συσκευασίας και τις υπηρεσίες είναι μεγάλο και σύνθετο. Βασικό μας μέλημα είναι να διασφαλίζουμε ότι ο τρόπος εργασίας των προμηθευτών μας, συμβαδίζει με τα πρότυπά μας.

Στο βαθμό που μπορούμε, προμηθευόμαστε τα υλικά που χρειαζόμαστε από την τοπική αγορά, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 750 προμηθευτές. Με στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση των πρώτων υλών, συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο της παραγωγής και των διαδικασιών μας.

€42.8

εκ.σε προϊόντα από Κύπριους προμηθευτές και παραγωγούς

750

προμηθευτές από την Κύπρο

100%

των βασικών προμηθευτών μας έχουν υπογράψει τις Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτών

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Λειτουργούμε πάντοτε με γνώμονα τις αξίες μας γι’ αυτό φροντίζουμε ώστε καμία επιχειρηματική μας δραστηριότητα να μη συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στην καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοί μας κατανοούν πλήρως τη δέσμευσή μας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο των άλλων όσο και των δικών τους, καθώς και τις ευθύνες τους. Σταθερός μας στόχος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους προμηθευτές μας. Γι’ αυτό και υιοθετήσαμε τις Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτών. Οι Αρχές αυτές βασίζονται στην πεποίθηση ότι η εταιρική ευθύνη είναι θεμελιώδης για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης. Πρέπει λοιπόν να αντανακλάται στις σχέσεις και την δραστηριοποίηση στην αγορά, το χώρο εργασίας, το περιβάλλον και την κοινωνία. Στη συνεργασία με τους προμηθευτές μας, φροντίζουμε για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτών.  


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΑκολουθουμε μια ολιστικη προσεγγιση για τον κυκλο ζωης των συσκευασιων μας

Υιοθετούμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας:

Στο πλαίσιο της μετάβασης προς την κυκλική οικονομία, στην Coca-Cola HBC Κύπρου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις πρώτες ύλες των συσκευασιών μας και συνολικά στη διαχείρισή τους μετά τη χρήση. Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης τους, δίνοντας έμφαση σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού τους. Συγκεκριμένα, προσπαθούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα των συσκευασιών μας εφαρμόζοντας την αρχή «Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Ανακυκλώνω» (Reduce, Recover & Re-Use), στοχεύοντας στα εξής: σε μια πιο αποδοτική χρήση φυσικών πόρων, στη σωστή επαναχρησιμοποίηση των υλικών, στη μείωση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων και τέλος στην ανακύκλωση των συσκευασιών. Ολες οι συσκευασίες που χρησιμοποιούμε είναι 100% ανακυκλώσιμες 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑΣΗ 

Όλοι οι συνεργάτες μας γνωρίζουν ότι κάθε μας δραστηριότητα βασίζεται σε αξίες που εκφράζουν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ακεραιότητας και αριστείας. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε προμηθευτές που ασπάζονται τις ίδιες αξίες με εμάς. Βασική μας επιδίωξη είναι να αντιμετωπίζουμε τους προμηθευτές μας με τον τρόπο που θέλουμε να αντιμετωπίζουν και εμάς.

IMG30609 best 1 IMG30609 best 1

Εκθεση Βιωσιμης Αναπτυξης 2017

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο καλύτερο και αναδεικνύουμε τις άριστες πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης & τις προτεραιότητές μας στην 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης!