Για ένα βιώσιμο μέλλον


Η εταιρική μας ευθύνη και η βιωσιμότητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τρόπου που λειτουργούμε ως επιχείρηση. Η δέσμευση σε αυτές τις πρακτικές είναι βαθιά εδραιωμένη στην αποστολή, τις αξίες και την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας μας. Καθορίζει κάθε μας απόφαση, διασφαλίζοντας ότι δημιουργούμε διαχρονική και πραγματική αξία και συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο.

Η επιχειρηματική στρατηγική μας βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της δημιουργίας και ανταλλαγής αξίας με όλους μας τους εταίρους: τους καταναλωτές, τους πελάτες, τις κοινότητες/τοπικές κοινωνίες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους. Αυτή υπαγορεύει τον τρόπο λειτουργίας, τις δραστηριότητες και τις σχέσεις που αναπτύσσουμε.


forest forest

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας με στόχο να έχουμε θετική συμβολή στην κοινωνία που δραστηριοποιούμαστε και στο περιβάλλον που μας φιλοξενεί.

doctors cropped doctors cropped

Για την κοινωνια

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με υπεύθυνο τρόπο μέσα από συνεργασίες με φορείς και τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξής τους.

ZWBVolunteers ZWBVolunteers

ZERO WASTE BEACH

To πρωτοποριακό μας Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών.

youth-image-1 youth-image-1

Youth Empowered

Θέλουμε η νέα γενιά της Κύπρου να εισαχθεί δυναμικά στην αγορά εργασίας και γι' αυτό διοργανώμουμε το #YouthEmpowered από το 2017.

boy drinking water boy drinking water

Αποστολη Νερο

Το Πρόγραμμα, από το οποίο η Κύπρος θα επωφελείται για πολλά χρόνια, εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών και για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης.