Μονάδες Παραγωγής


Διαθέτουμε 3 εργοστάσια παραγωγής και εμφιάλωσης μη αλκοολούχων ποτών, δύο στη Λευκωσία και ένα στο βουνό του Κύκκου με 4 διαφορετικές γραμμές παραγωγής τελικού προϊόντος, καθώς και 2 κέντρα διανομής στη χώρα. Oι παραγωγικές μονάδες μας υποστηρίζουν έμπρακτα τις τοπικές αγορές, καθώς συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 750 προμηθευτές.

2

κέντρα διανομής 

3

εργοστάσια 

5

γραφεία πωλήσεων

Έχουμε φροντίσει να διατηρούμε ένα οργανωμένο δίκτυο διανομής με χιλιάδες σημεία πώλησης, ώστε να καλύπτουμε άψογα τις ανάγκες περισσότερων από 1.000.000 καταναλωτών σε όλη τη χώρα, προσφέροντας στην αγορά 20 μάρκες.

Δεν σταματάμε όμως εκεί: Επενδύουμε συνεχώς στην αναβάθμιση των κτιριακών μας εγκαταστάσεων, στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής, στην καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και φυσικά στη δυναμική ανάπτυξη των εργαζομένων μας, ώστε να ενισχύουμε καθημερινά και αδιάκοπα την τεχνογνωσία μας. Με αυτό σαν γνώμονα την τελευταία δεκαετία έχουμε επενδύσει 22.000.000 ευρώ για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μας στη Λευκωσία.

Για να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι και να προσφέρουμε πάντα περισσότερα!

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025:

-Μείωση του δείκτη χρήσης νερού κατά 20% σε σχέση με το 2017 σε περιοχές με πιθανότητα λειψυδρίας

-Συμβολή στη διασφάλιση υδάτινων πόρων σε όλες τις περιοχές με πιθανότητα λειψυδρίας

Κάποιες από τις πρωτοβουλίες που υλοποιούμε στις εγκαταστάσεις αναφορικά με την ορθολογική διαχείριση του νερού περιλαμβάνουν:

  • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού, όπου αυτό κρίνεται δυνατόν.
  • Ακριβή αποτύπωση του δικτύου του νερού, συνεχής έλεγχος και καταμέτρηση καταναλώσεων μέσω αναλύσεων και online μετρήσεων σε καθημερινή βάση.
  • Υλοποίηση των βασικών Πρακτικών Εξοικονόμησης Νερού του Ομίλου μας στα εργοστάσιά μας.
  • Εγκατάσταση ξηρής λίπανσης στις γραμμές παραγωγής πλαστικής φιάλης (PET) και ημίξηρης στις γραμμές παραγωγής γυάλινης φιάλης (RGB) και διαρκής επιθεώρηση της απόδοσης των συστημάτων ψεκασμού των λιπάνσεων.
  • Έλεγχο και άμεση αντιμετώπιση των διαρροών νερού.
  • Διεξαγωγή αξιολογήσεων βιωσιμότητας των πηγών σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, που χρησιμεύει ως βάση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλάνου προστασίας σύμφωνα με τα παγκόσμια προγράμματα Source Vulnerability Assessment / Water Management Plan της The Coca-Cola Company, που διασφαλίζει την υγιή και βιώσιμη διαχείριση των πηγών νερού που χρησιμοποιούμε.

Η δέσμευσή μας για ορθολογική διαχείριση νερού βασίζεται σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο διακυβέρνησης, με αποκλειστική ομάδα νερού που ασχολείται σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα νερού και καθορισμένο water champion σε κάθε εργοστάσιο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των δράσεών μας για την ορθολογική διαχείριση του νερού και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου, συνεργαζόμαστε με προμηθευτές για να ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμα νερού σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και επενδύουμε σε έργα εξοικονόμησης νερού που έχουν σχεδιαστεί για την αναπλήρωση του νερού που χρησιμοποιούμε μέσω καινοτόμων βιώσιμων τεχνολογιών.

Όλα τα εργοστάσια παραγωγής μας εφαρμόζουν συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης του νερού σύμφωνα  με το οποίο:

Ενισχύεται η κουλτούρα και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων τους μέσω ενός δομημένου πλαισίου εκπαίδευσης πάνω σε θέματα σχετικά με το νερό.

Διαχειρίζονται επιτυχημένα οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το νερό τόσο εντός των μονάδων παραγωγής όσο και στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα.

Συνεργάζονται αποτελεσματικά με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και κοινωνικούς εταίρους και ενισχύει την εμπιστοσύνη τους.

Αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του νερού.

Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της περιοχής από οπού προμηθεύονται νερό ώστε να αναγνωρίζουν πόσο επηρεάζεται από τη χρήση νερού που κάνουν.


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο αναψυκτικών στη χώρα μας!

20 FEB18_263 Coca Cola 20 FEB18_263 Coca Cola

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Το εργοστάσιο φρέσκου γάλακτος της Coca - Cola HBC Κύπρου λειτουργεί στη Λευκωσία από το 2001 με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για το είδος του.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΜΠΛΟΥΖΑΣ new ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΜΠΛΟΥΖΑΣ new

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΥΚΚΟΣ

Το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας μας βρίσκεται στο βουνό του Κύκκου όπου παράγουμε και διανέμουμε το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκκος. 

KYKKOS 0989 2024 KYKKOS 0989 2024