Εργοστάσιο Αναψυκτικών

Το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών μας λειτουργεί από το 1952 στην  Λευκωσία, όταν ο ιδρυτής μας Ν. Κ. Λανίτης αποφάσισε να μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην πρωτεύουσα.

Στο εργοστάσιο αυτό παράγονται τα προϊόντα Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, και mixers Schweppes. Συγκεκριμένα, παράγουμε: τις συσκευασίες 250 ml, 500 ml. και 1,5 λίτρου των Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite,  όπως επίσης και Schweppes Soda, Schweppes Tonic 1,5 lt.

Όσα χρόνια λειτουργεί το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών στη Λευκωσία αποτελεί έναν από τους βασικότερους αγοραστές πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών από τοπικούς προμηθευτές, επιβεβαιώνοντας διαρκώς τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

 

€42

εκ. δαπάνες σε προϊόντα προμηθευτών και παραγωγών της Κύπρου

€22

εκ. συνολικές επενδύσεις την τελευταία δεκαετία

Το 2012 ολοκληρώθηκαν οι νέοι χώροι αποθηκών, διανομής και γραφείων στις εγκαταστάσεις της Έγκωμης, εκτάσεως 5.800 τμ και αξίας €7,2 εκατομμυρίων, βάσει των πιο αυστηρών προτύπων του Ομίλου Coca-Cola HBC. Μια επένδυση που βοηθά στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων των προϊόντων μας και στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Tον Ιανουάριο του 2021 το εργοστάσιο της Λευκωσίας αναβάθμισε τη χρυσή πιστοποίηση του 2020 με την ανώτατη, πλατινένια διάκριση από την Alliance for Water Stewardship (AWS) για την ολιστική προσέγγιση στην ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων ως αποτέλεσμα της στοχευμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει η εταιρεία.  

Χρησιμοποιούμε το νερό πιο αποδοτικά βελτιώνοντας τον δείκτη νερού από  2,86 lt ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος το 2019 σε 2,56 το 2021 (- 7%) και στοχεύουμε σε περαιτέρω μείωσή του μέσω της υιοθέτησης των πιο σύγχρονων πρακτικών. 

Μέσα από την υπεύθυνη διαχείριση του νερού σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, δημιουργούμε ευρύτερες επιδράσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, συνεισφέροντας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που συνδέονται με την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων και την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση.

Είναι το βασικότερο συστατικό των προϊόντων μας, αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής μας διαδικασίας, πηγή ζωής για τον πλανήτη μας και απαραίτητο για τη διατήρηση των κοινοτήτων και την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Καταλαβαίνουμε την αξία του και το σεβόμαστε ως έναν από τους πιο πολύτιμους παγκόσμιους πόρους.

Μέχρι το 2030, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής θα αυξήσει περαιτέρω τους κινδύνους για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των τοπικών υδάτινων πόρων. Ως εκ τούτου, εργαζόμαστε για να μειώσουμε την ποσότητα νερού που απαιτείται για την παραγωγή των προϊόντων μας αλλά και να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή του στο περιβάλλον.

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές και εξοικονομούμε συνεχώς ενέργεια βελτιώνοντας τον δείκτη ενέργειας (1,71 MJ ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος το 2020 σε  1,56 το 2021).

Η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος είναι πάντα προτεραιότητα για εμάς που δεν περιορίζεται αυστηρά στις άμεσες δραστηριότητές μας. Συνδέεται και με τους υπόλοιπους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους προμηθευτές και τους διανομείς μας, και εκτείνεται στην ευρύτερη κοινωνία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

 


Carma_Photo_Drinking_30_GR Carma_Photo_Drinking_30_GR

 

 

 

 

 

 

Ανακαλυψτε το χαρτοφυλακιο μας