Εργοστάσιο Αναψυκτικών

Το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών μας λειτουργεί από το 1952 στην  Λευκωσία, όταν ο ιδρυτής μας Ν. Κ. Λανίτης αποφάσισε να μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην πρωτεύουσα.

Στο εργοστάσιο αυτό παράγονται τα προϊόντα Coca‑Cola, Coca‑Cola Light, Coca‑Cola Zero, Sprite, Fanta, και mixers Schweppes. Συγκεκριμένα, παράγουμε: τις συσκευασίες 250 ml, 500 ml. και 1,5 λίτρου των Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite,  όπως επίσης και Schweppes Soda, Schweppes Tonic 1,5 lt.

Όσα χρόνια λειτουργεί το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών στη Λευκωσία αποτελεί έναν από τους βασικότερους αγοραστές πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών από τοπικούς προμηθευτές, επιβεβαιώνοντας διαρκώς τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Το  εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικού έλαβε ανώτατη πιστοποιήση για την υπεύθυνη διαχείριση νερού από την Alliance for Water Stewardship (AWS), ως αποτέλεσμα της στοχευμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει η εταιρεία.

Το πρότυπο AWS είναι ένα παγκοσμίως εφαρμόσιμο πλαίσιο για χρήστες νερού ώστε να βελτιστοποιήσουν τη χρήση, να μειώσουν τις επιπτώσεις τους στο νερό και να συνεργάζονται μεταξύ τους με διαφάνεια για βιώσιμες δράσεις διαχείρισης εντός της ίδιας λεκάνης απορροής.

€42

εκ. δαπάνες σε προϊόντα προμηθευτών και παραγωγών της Κύπρου

€22

εκ. συνολικές επενδύσεις την τελευταία δεκαετία

Το 2012 ολοκληρώθηκαν οι νέοι χώροι αποθηκών, διανομής και γραφείων στις εγκαταστάσεις της Έγκωμης, εκτάσεως 5.800 τμ και αξίας €7,2 εκατομμυρίων, βάσει των πιο αυστηρών προτύπων του Ομίλου Coca‑Cola HBC. Μια επένδυση που βοηθά στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων των προϊόντων μας και στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Tον Ιανουάριο του 2021 το εργοστάσιο της Λευκωσίας πιστοποιήθηκε με την ανώτερη, χρυσή διάκριση από την Alliance for Water Stewardship (AWS) για την ολιστική προσέγγιση στην ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων ως αποτέλεσμα της στοχευμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει η εταιρεία.  

Χρησιμοποιούμε το νερό πιο αποδοτικά βελτιώνοντας τον δείκτη νερού από  2,86 lt ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος το 2019 σε 2,66 το 2020 (- 7%) και στοχεύουμε σε περαιτέρω μείωσή του μέσω της υιοθέτησης των πιο σύγχρονων πρακτικών. Η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος είναι πάντα προτεραιότητα για εμάς που δεν περιορίζεται αυστηρά στις άμεσες δραστηριότητές μας. Συνδέεται και με τους υπόλοιπους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους προμηθευτές και τους διανομείς μας, και εκτείνεται στην ευρύτερη κοινωνία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

 


Carma_Photo_Drinking_30_GR Carma_Photo_Drinking_30_GR

 

 

 

 

 

 

Ανακαλυψτε το χαρτοφυλακιο μας