Προσβασιμότητα

Αναγνωρίζουμε τη σημασία παροχής μιας δικτυακής τοποθεσίας που θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις ομάδες χρηστών.

Προσβασιμότητα

Αναγνωρίζουμε τη σημασία παροχής μιας δικτυακής τοποθεσίας που θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις ομάδες χρηστών. Αυτή η σελίδα εξηγεί:

  • την προσέγγισή μας για τη δημιουργία μιας προσβάσιμης δικτυακής τοποθεσίας,
  • τα χαρακτηριστικά που παρέχονται για τη βελτίωση της πρόσβασης στην τοποθεσία,
  • τι να κάνετε εάν έχετε απορίες ή σχόλια για εμάς.

Προσέγγιση

Πιστεύουμε ότι αυτή η δικτυακή τοποθεσία καλύπτει τις απαιτήσεις των σημείων ελέγχου Προτεραιότητας 1 των οδηγιών του Web Accessibility Initiative 1.0 (Πρωτοβουλία για Πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό) του World Wide Web Consortium (Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού).

Χαρακτηριστικά πρόσβασης

Μέγεθος κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος κειμένου χρησιμοποιώντας την επιλογή αλλαγής μεγέθους κειμένου του προγράμματος περιήγησης: Προβολή – Μέγεθος κειμένου.

Στοιχεία επικεφαλίδων

Τα στοιχεία επικεφαλίδων HTML έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση της δομής της σελίδας, υποστηρίζοντας βοηθητικές τεχνολογίες που επιτρέπουν την περιήγηση μεταξύ των σελίδων από επικεφαλίδα σε επικεφαλίδα.

Κείμενο σύνδεσης

Όλες οι υπερσυνδέσεις πρέπει να γίνονται κατανοητές όταν διαβάζονται εκτός περιεχομένου, γι’ αυτό παρουσιάζονται με ένα τελείως διαφορετικό στυλ κειμένου από το κανονικό σώμα κειμένου.

Προαιρετική χρήση JavaScript

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει δυνατότητα πλοήγησης ή λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται χρήση JavaScript ή άλλων δεσμών ενεργειών, υπάρχει και ένας εναλλακτικός μηχανισμός.

Χρωματική αντίθεση

Έχουμε ελέγξει τους συνδυασμούς χρώματος κειμένου και φόντου για να εξασφαλίσουμε επαρκή αντίθεση, και διασφαλίσαμε ότι ο διαχωρισμός συγκεκριμένων πληροφοριών δεν θα βασίζεται μόνο στο χρώμα.

CSS

Έχουμε χρησιμοποιήσει Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ (CSS) για να ελέγχουμε την παρουσίαση των σελίδων, και ένα κατάλληλα δομημένο σχέδιο σήμανσης για το περιεχόμενο. Στην περίπτωση που τα φύλλα στυλ δεν υποστηρίζονται ή είναι απενεργοποιημένα, εξακολουθεί να είναι δυνατή η πρόσβαση και η ανάγνωση των πληροφοριών της τοποθεσίας.

 

Ερωτήσεις και σχόλια

Εάν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε δυσκολία στην πρόσβαση οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτή τη δικτυακή τοποθεσία ή εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια για εμάς, θα θέλαμε να τα ακούσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας.