Δεσμεύσεις Αειφορίας


Επιδιώκουμε να μεγαλώνουμε τη δραστηριότητά μας, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Θέτουμε όλο και πιο αυστηρούς στόχους βελτίωσης και εργαζόμαστε για να τους επιτύχουμε, ενώ καταγράφουμε συνεχή πρόοδο ως προς τις Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Περιβάλλον που έχει θέσει ο Όμιλός μας Coca-Cola HBC με ορίζοντα το έτος 2025.

Αναγνωριζουμε τις περιβαλλοντικες μας επιπτωσεις

Ως μέλος του Ομίλου Coca‑Cola HBC, ο οποίος διακρίνεται για την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί και κατέχει ηγετική θέση στο Dow Jones Sustainability Index, έχουμε θέσει ψηλά τον πήχη για τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζουμε σε τοπικό επίπεδο.  Συγκεκριμένα, ο Όμιλος διακρίθηκε ως η κορυφαία εταιρεία στον κλάδο ποτών σε όλη την Ευρώπη, για το 2018, στον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI). Πρόκειται για την 6η φορά μέσα σε 7 χρόνια που κατατάσσεται στην πρώτη θέση του Δείκτη και την 9η συνεχή χρονιά που βρίσκεται στις τρεις κορυφαίες θέσεις του κλάδου σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσω µιας διαδικασίας ανάλυσης επιπτώσεων, του διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και με τη διεξαγωγή ελέγχων σε τακτική βάση, εντοπίζουμε τους τομείς όπου μπορούμε να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη βελτίωση.

Αυτοί οι τομείς είναι:

  • Ένας Κόσμος Χωρίς Απορρίμματα (World Without Waste)
  • Μείωση των εκπομπών ρύπων
  • Ορθολογική διαχείριση του νερού
  • Υπεύθυνες προμήθειες
  • Μείωση των θερμίδων στο xαρτοφυλάκιο των αναψυκτικών
  • Φροντίδα των ανθρώπων αλλά και των κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε

Το όραμά μας για έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα

Οι συσκευασίες αξίζουν και μπορούν να έχουν παραπάνω από μία ζωή. Για αυτό και  η συλλογή κάθε συσκευασίας που κυκλοφορεί στην αγορά και η προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής της είναι στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία τα επόμενα χρόνια.

Με το 100% των συσκευασιών της να είναι ανακυκλώσιμο, η Coca-Cola HBC Κύπρου, έχει αναλάβει δράση, τόσο ως εταιρεία, όσο και στο πλαίσιο κλαδικών πρωτοβουλιών, για την επίτευξη των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας, να επιτύχει αύξηση της ανακύκλωσης ως προς τις πλαστικές φιάλες ποτών μίας χρήσης που προβλέπουν συλλογή και ανακύκλωση 77% ως το 2025 και 90% ως το 2029, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να συμβάλλει στην εκπαίδευση των πολιτών γύρω από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.  Για την Coca-Cola HBC Κύπρου ένα ενιαίο, αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα εγγυοδοσίας, που καλείται να οργανώσει και να λειτουργήσει ο κλάδος, μπορεί και οφείλει να εκπληρώσει αυτόν τον στόχο.

Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα που έχει πετύχει η Coca-Cola HBC Κύπρου για την μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος το 2020.

Όσον αφορά την ανακύκλωση, τo 100% των συσκευασιών της Coca-Cola HBC Κύπρου είναι ανακυκλώσιμo και από τον Φεβρουάριο του 2021, η Εταιρεία αντικατέστησε τα πλαστικά καλαμάκια των χυμών LΑΝΙΤΙS 250ml σε χάρτινα καλαμάκια. Επιπλέον, στόχος της Εταιρείας είναι η κυκλοφορία συσκευασιών PET με τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030, εστιάζοντας, παράλληλα, στην καινοτομία και ανάπτυξη συσκευασιών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η συνολική μείωση χρήσης υλικών συσκευασίας είναι στρατηγικής σημασίας για την Coca-Cola HBC Κύπρου.  Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωράει το 2021 σε επένδυση ύψους €4 εκατ. για την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη χώρα μας και ισοδυναμεί με εξοικονόμηση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.

Με το πρόγραμμα Zero Waste Beach, το οποίο υλοποιείτε από το 2018 σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, και τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola, η Εταιρεία θέλει να κινητοποιήσει τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς στη μάχη κατά της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης. Με συγκεκριμένες δράσεις και δημιουργία υποδομών η Εταιρεία στοχεύει στη μείωση των σκουπιδιών που εισέρχονται ανεξέλεγκτα σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακά, συγκεντρώθηκαν  1.608 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών που θα κατέληγαν σε χωματερές, πραγματοποιήθηκαν 33 καθαρισμοί ακτών και 13 καθαρισμοί βυθού, ενθαρρύνθηκαν 44 αρμόδιοι φορείς και 18 τοπικές αρχές ώστε να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων.

 

Βέλτιστη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων

Με συνεχή προσήλωση στη μείωση της ενέργειας στα εργοστάσιά της, η εταιρεία το 2020  μείωσε την κατανάλωση ενέργειας στα εργοστάσιά της κατά 5.423.727 MJ, δηλαδή 14% έναντι του 2019. Η Coca-Cola HBC Κύπρου έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το 2025 το 50% της ενέργειας στα εργοστάσιά της θα προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας και το 100% της προμηθευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, το 44.4% των ψυγείων της στην αγορά είναι ενεργειακά αποδοτικά με στόχο να φτάσουν στο 50% μέχρι το 2025.

Καθώς η προσπάθεια και ο σχεδιασμός της Εταιρείας για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι διαρκής και πολύπλευρη, η Coca-Cola HBC Κύπρου, ακολουθεί πρότυπα και πολιτικές με επίκεντρο την ορθολογική διαχείριση και τη συνεχή μείωση κατανάλωσης νερού στις εγκαταστάσεις της. Έτσι το 2020, επαναχρησιμοποιήθηκαν και ανακυκλώθηκαν 989.000 λίτρα νερού στις παραγωγικές μονάδες, ενώ εξοικονομήθηκαν 25.168.608 λίτρα νερού σε σχέση με το 2019 (μείωση 25,6%). Ως αποτέλεσμα μάλιστα αυτής της στοχευμένης στρατηγικής, η Εταιρεία έλαβε ανώτατες πιστοποιήσεις για υπεύθυνη διαχείριση νερού για όλες τις μονάδες παραγωγής της από την Alliance for Water Stewardship (AWS).

Σε επίπεδο κοινωνικών προγραμμάτων, η Coca-Cola HBC Κύπρου τα τελευταία επτά χρόνια συνεργάζεται με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) για την υλοποίηση του Προγράμματος «Αποστολή Νερό» από το οποίο η Κύπρος επωφελείται κάθε χρόνο με 5,840,000 λίτρα νερού από τα 19 συστήματα συλλογής «γκρίζου νερού» που τοποθετήθηκαν σε σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα και γήπεδα.


1280x698_20-FEB18_801-Coca-Cola 1280x698_20-FEB18_801-Coca-Cola

Εκθεση Βιωσιμης Αναπτυξης 2017

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το παρακάτω link: