Εργοστάσιο εμφιάλωσης Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΚύκκοςΕργοστάσιο εμφιάλωσης Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κύκκος

Το τρίτο εργοστάσιο της Eταιρείας μας βρίσκεται στο βουνό του Κύκκου όπου και εμφιαλώνουμε το ομώνυμο νερό. Με την εξαγορά του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κύκκος το 2011, προχωρήσαμε σε επένδυση αξίας 2.000.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση του εργοστασίου, ώστε να συνδυαστεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας με ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των σύγχρονων κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

Είναι μια σύγχρονη μονάδα που διαθέτει μία γραμμή παραγωγής ενώ η παραγωγική δυναμική της φτάνει τα 32.500.000 λίτρα ετησίως. Εδώ εμφιαλώνονται οι συσκευασίες του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κύκκος των: 0,5 ml, 1 λίτρου και 1,5 λίτρου.

 


Το Νερό βρίσκεται στη καρδιά της δραστηριότητας μας.

Μέσα από την υπεύθυνη διαχείριση του νερού σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, δημιουργούμε ευρύτερες επιδράσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, συνεισφέροντας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που συνδέονται με την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση.

Είναι το βασικότερο συστατικό των προϊόντων μας, αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής μας διαδικασίας, πηγή ζωής για τον πλανήτη μας και απαραίτητο για τη διατήρηση των κοινοτήτων και την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Καταλαβαίνουμε την αξία του και το σεβόμαστε ως έναν από τους πιο πολύτιμους παγκόσμιους πόρους.

Μέχρι το 2030, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής θα αυξήσει περαιτέρω τους κινδύνους για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των τοπικών υδάτινων πόρων. Ως εκ τούτου, εργαζόμαστε για να μειώσουμε την ποσότητα νερού που απαιτείται για την παραγωγή των προϊόντων μας αλλά και να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή του στο περιβάλλον.

 

Η δέσμευση του Ομίλου μας για το 2025:

-Μείωση του δείκτη χρήσης νερού κατά 20% σε σχέση με το 2017 σε περιοχές με πιθανότητα λειψυδρίας

-Συμβολή στη διασφάλιση υδάτινων πόρων σε όλες τις περιοχές με πιθανότητα λειψυδρίας

Κάποιες από τις πρωτοβουλίες που υλοποιούμε στις εγκαταστάσεις αναφορικά με την ορθολογική διαχείριση του νερού περιλαμβάνουν:

 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού, όπου αυτό κρίνεται δυνατόν.

 • Ακριβή αποτύπωση του δικτύου του νερού, συνεχής έλεγχος και καταμέτρηση καταναλώσεων μέσω αναλύσεων και online μετρήσεων σε καθημερινή βάση.

 • Υλοποίηση >75% των βασικών Πρακτικών Εξοικονόμησης Νερού του Ομίλου μας στα εργοστάσιά μας.

 • Εγκατάσταση ξηρής λίπανσης στις γραμμές παραγωγής πλαστικής φιάλης (PET) και ημίξηρης στις γραμμές παραγωγής γυάλινης φιάλης (RGB) και διαρκής επιθεώρηση της απόδοσης των συστημάτων ψεκασμού των λιπάνσεων.

 • Έλεγχο και άμεση αντιμετώπιση των διαρροών νερού.

 • Διεξαγωγή αξιολογήσεων βιωσιμότητας των πηγών σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, που χρησιμεύει ως βάση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλάνου προστασίας σύμφωνα με τα παγκόσμια προγράμματα Source Vulnerability Assessment / Water Management Plan της The Coca-Cola Company, που διασφαλίζει την υγιή και βιώσιμη διαχείριση των πηγών νερού που χρησιμοποιούμε.

Η δέσμευσή μας για ορθολογική διαχείριση νερού βασίζεται σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο διακυβέρνησης, με αποκλειστική ομάδα νερού που ασχολείται σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα νερού και καθορισμένο water champion σε κάθε εργοστάσιο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των δράσεών μας για την ορθολογική διαχείριση του νερού και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου, συνεργαζόμαστε με προμηθευτές για να ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμα νερού σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και επενδύουμε σε έργα εξοικονόμησης νερού που έχουν σχεδιαστεί για την αναπλήρωση του νερού που χρησιμοποιούμε μέσω καινοτόμων βιώσιμων τεχνολογιών.


Όλες οι μονάδες παραγωγής μας είναι πιστοποιημένες με platinum πιστοποίηση AWS

Ένα σημαντικό επίτευγμα των τελευταίων χρόνων και χαρακτηριστικό της ολιστικής προσέγγισης που ακολουθούμε στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η πιστοποίηση των μονάδων μας με το ΑWS.

Το AWS είναι μία πρωτοβουλία του οργανισμού Alliance for Water Stewardship (Συμμαχία για το Νερό) που έχει ήδη φέρει επιτυχημένα αποτελέσματα στη διαχείριση του νερού. Πρόκειται για μια διεθνή πιστοποίηση που περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες, αυστηρά κριτήρια, στοιχεία και ενδελεχείς ελέγχους, που βεβαιώνουν την άρτια λειτουργία του εργοστασίου σε σχέση με την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, η διαδικασία της πιστοποίησης διευρύνει και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων και συμβάλει σε βαθύτερη κατανόηση των τοπικών προκλήσεων και σε πιο ουσιαστικές συλλογικές δράσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Για τη διατήρηση της πιστοποίησης διενεργούνται ετήσιοι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστώνεται η συνεχής βελτίωση των πρακτικών και αποτελεσμάτων του εργοστασίου.

Όλες οι παραγωγικές μονάδες της Κύπρου, νερου , αναψυκτικού και γάλακτος φέρουν από το 2020 πιστοποίηση AWS, ενώ από το 2021 φέρουν την ανώτατη πιστοποίηση platinum της AWS, πιστοποίηση που ανανεώθηκε εκ νέου τον Δεκέμβριο του 2022 μετά από έλεγχο.

Η Εφαρμογή του προτύπου AWS για τις παραγωγικές μονάδες σημαίνει ότι:

 • Ενισχύουν την κουλτούρα και την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων τους μέσω ενός δομημένου πλαισίου εκπαίδευσης πάνω σε θέματα σχετικά με το νερό.

 • Διαχειρίζονται επιτυχημένα τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό τόσο εντός των μονάδων παραγωγής όσο και στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα.

 • Συνεργάζονται αποτελεσματικά με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και κοινωνικούς εταίρους και ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους.

 • Αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του νερού.

 • Γνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της περιοχής από οπού προμηθεύονται νερό ώστε να αναγνωρίζουν πόσο επηρεάζεται από τη χρήση νερού που κάνουν.

Χρησιμοποιούμε το νερό πιο αποδοτικά έχοντας βελτιώσει σημαντικά τον δείκτη νερού την τελευταία 5ετία (1,16 lt ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος το 2017 σε 1,11 το 2021) και στοχεύουμε σε περαιτέρω μείωσή του με την εφαρμογή πρακτικών και επενδύσεων συνεχούς βελτίωσης της διαχείρισης του νερού που χρησιμοποιούμε.

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές και εξοικονομούμε συνεχώς ενέργεια βελτιώνοντας τον δείκτη ενέργειας την τελευταία 5 ετία  (0,22 MJ ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος το 2017 σε  0,20 το 2021).

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ασφάλεια και η ποιότητα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κύκκος διασφαλίζεται μέσω της πιστοποίησης της μονάδας εμφιάλωσης νερού από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Lloyd’s (LRQA) με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: ISO 22000:2005, σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Quality Check Kykkos Water Quality Check Kykkos Water