Virtual Summership

HBC 016 HBC 016

Virtual Summership 

Μάθε περισσότερα! 

Share

 

Το πρόγραμμα Virtual Summership είναι εδώ για να ενισχύσει και να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης για την νέα γενιά. 

Τι είναι το πρόγραμμα Virtual Summership;

Αποτελεί μια νέα virtual πρωτοβουλία που αποσκοπεί να ενισχύσει τη νέα γενιά. 
Αν είσαι φοιτητής/τρια στο τρίτο ή τέταρτο έτος σπουδών και θέλεις να αποκτήσεις επαφή με τον επαγγελματικό κόσμο, τότε αυτό το πρόγραμμα είναι για εσένα. 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 2 εβδομάδες όπου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμετέχουν σε διάφορες virtual δραστηριότητες και να γνωρίσουν καλύτερα την εταιρεία!


τι εμπεριεχει το προγραμμα;

Career workshops

Εκπαιδεύσεις

Παρουσιασεις απο τα τμηματα μας

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ LEADERS ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

VIRTUAL PLANT TOUR

*Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με αμιγώς εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η συμμετοχή σε αυτό δεν συνιστά ούτε δημιουργεί σχέση εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του συμμετέχοντος και ως εκ τούτου δεν συνεπάγεται την καταβολή οποιαδήποτε αμοιβής


ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρος του προγράμματος - Virtual Summership, ένας αριθμός επιλεγμένων φοιτητών θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση πρακτικής άσκησης σε διάφορα τμήματα του οργανισμού μας μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης του εκάστωτε Πανεπιστημίου.