Ποιότητα και δεσμεύσεις

Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης χρησιμοποιούν συστατικά και υλικά συσκευασίας μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές. Τόσο τα συστατικά όσο και τα τελικά προϊόντα ελέγχονται σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου στις ίδιες τις εγκαταστάσεις μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα εργαστήρια της The Coca‑Cola Company για περαιτέρω και πιο εξειδικευμένη ανάλυση ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται απροειδοποίητοι έλεγχοι στα εργοστάσιά μας τόσο από την Coca‑Cola company όσο και από τον Όμιλό Coca‑Cola HBC.

Ακόμα και στην αγορά πραγματοποιούμε τυχαίους ελέγχους και αποσύρουμε και αντικαθιστούμε τα αναψυκτικά, σε περίπτωση που δεν πληρούν τα αυστηρά ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζουμε, παρότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή προς κατανάλωση.