Απολογισμοί

media-contacts media-contacts

Coca - Cola HBC Ετησια Ενοποιημενη Εκθεση 2019

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε ολοένα και περισσότερα στους συνεργάτες μας μέσω της στρατηγικής, των στόχων και του οράματός μας.  Το να πετυχαίνουμε τους στόχους μας έχει γίνει ευφικτό μέσω της προσέγγισής μας στα προϊόντα και το χαρτοφυλάκιό μας, των αφοσιωμένων ανθρώπων μας , τιης καινοτόμας σκέψης και της υπεύθυνης στάσης μας στις βιώσιμες πρακτικές κατά μήκος του Ομίλου μας. 

Δείτε τον απολογισμό μας για το 201