Όροι χρήσης

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτή η σελίδα (μαζί με την Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα και την Πολιτική για τη χρήση των Cookies και την Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά) σας παρέχει τους όρους υπό τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα (η "Ιστοσελίδα") ("Όροι Χρήσης").

Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ("Τοποθεσία") υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της τοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης και αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της Coca‑Cola HBC αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από την παρούσα Ιστοσελίδα.

Η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρεται προς χρήση από μία εταιρεία- μέλος του ομίλου εταιρειών Coca‑Cola HBC, ελεγχόμενη σε τελευταίο βαθμό από την εταιρία Coca Cola HBC AG (που είναι εγγεγραμμένη στην Ελβετία με αριθμό CH-170.3.037.199-9 και έχει έδρα στην Turmstrasse 26, 6300 Zug, Ελβετία).

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα διατίθεται σε προσωρινή βάση στους χρήστες και η Coca-Cola HBC διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει την υπηρεσία που παρέχεται από την ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση (βλ. Παρακάτω). Η Coca-Cola HBC δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Κατά καιρούς, η Coca-Cola HBC ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη της Ιστοσελίδας ή στην Ιστοσελίδα. Η Coca-Cola HBC σκοπεύει να ενημερώνει τακτικά την ιστοσελίδα μας και ενδέχεται να αλλάζει το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν προκύψει ανάγκη, η Coca-Cola HBC ενδέχεται να αναστείλει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή να την διακόψει επ 'αόριστον.

Είστε υπεύθυνοι για να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Καθεστώς ιδιοκτησίας περιεχομένου

Η Ιστοσελίδα και όλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, τα σχέδια, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια και οι εικόνες και οποιοδήποτε άλλο υλικό της Ιστοσελίδας ("το Περιεχόμενο"), ανήκουν στην Coca‑Cola HBC AG ή περιλαμβάνονται με την άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη, εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του Περιεχομένου. Η Coca‑Cola HBC AG θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που τους παρέχουν τα πνευματικά δικαιώματα όπως προβλέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

Η χρήση της τοποθεσίας

Η Coca‑Cola HBC σάς χορηγεί την άδεια χρήσης της παρούσας τοποθεσίας με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Επιτρέπεται η λήψη Περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε απομάκρυνση, αλλαγή ή συγκάλυψη των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των δικαιωμάτων (πνευματικής ιδιοκτησίας κι άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων) που εμπεριέχει το Περιεχόμενο.
 • Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου της ενότητας «Ανακοίνωση Τύπου» της παρούσας τοποθεσίας μόνο για εκδοτικούς σκοπούς σε εφημερίδες καθημερινής κυκλοφορίας, περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας, εμπορικές εκδόσεις και μεταδόσεις μέσων μαζικής επικοινωνίας.
 • Απαγορεύεται η διανομή, η τροποποίηση, η αντιγραφή (εκτός εάν προβλέπεται από τα παραπάνω), η μετάδοση, η εμφάνιση, η εκ νέου χρήση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η χορήγηση άδειας, η μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων από αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Coca‑Cola HBC.
 • Ως όρο για την πρόσβαση και χρήση της παρούσας τοποθεσίας, δεσμεύστε προς την Coca‑Cola HBC ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα τοποθεσία για οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους όρους χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, καθώς και ότι δε θα χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, προκλητικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Coca‑Cola HBC θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα ενημερώσετε την Coca‑Cola HBC, αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας τοποθεσίας από τρίτους.
 • Φέρετε ευθύνη για τη συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας του τόπου από όπου έχετε πρόσβαση στην παρούσα τοποθεσία. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην παρούσα τοποθεσία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα της παρούσας τοποθεσίας. Η Coca‑Cola HBC δεν δηλώνει ότι η παρούσα τοποθεσία συμμορφώνεται με τους νόμους όλων των δικαιοδοσιών. Εάν έχετε αμφιβολίες περί αυτού, πρέπει να αναζητήσετε τη συνδρομή νομικού και εάν κριθεί απαραίτητο, να τερματίσετε τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας πάραυτα.

Απαγορεύεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές.

Απόρρητο

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που αποστέλλετε στην τοποθεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την Coca‑Cola HBC σύμφωνα με την Πολιτική για τα Προσωπικά δεδομένα και για τη χρήση των Cookies της παρούσας τοποθεσίας. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστέλλετε στην τοποθεσία, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κλπ, θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση και ως εκ τούτου, η Coca‑Cola HBC μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

Περιορισμός Πρόσβασης

Η Coca-Cola HBC έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει ή / και να διακόψει τη μετάδοση της Ιστοσελίδας (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον η Coca-Cola HBC σύμφωνα με την εύλογη κρίση της πιστεύει ότι αυτή η πρόσβαση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο Η Coca-Cola HBC ή / και το χρήστη ή / και οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή / και το νόμο.

Η Coca-Cola HBC διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της) λόγω εργασιών ενημέρωσης, βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας της. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιστοσελίδα δεν θα είναι προσβάσιμη από τους χρήστες.

Αποποίηση Ευθύνης

Το Περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παρούσα τοποθεσία ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Coca‑Cola HBC, ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία. Επιπρόσθετα, η Coca‑Cola HBC δεν εγγυάται ότι η παρούσα τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη, ότι η Ιστοσελίδα θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται στην Ιστοσελίδα, ότι ο διακομιστής που παρέχει την Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η Coca-Cola HBC καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι η Coca-Cola HBC δικαιούται να αλλάξει ή / και να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα ολόκληρο ή μέρος της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεαστεί από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνίας, το μεγάλο αριθμός ατόμων που προσπαθούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα ταυτόχρονα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Κατά συνέπεια, η Coca-Cola HBC δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους ζημία (θετική, αποθετική, τυχαία, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Ιστοσελίδα, τη διακοπή του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή λήψη υπηρεσίας ή απώλεια του περιεχομένου τους, ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση, η Coca-Cola HBC διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία όλου ή μέρους της Ιστοσελίδας για συντήρηση ή αναβάθμιση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου είδους αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.

ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Χωρίς τον περιορισμό των προαναφερθέντων, η Coca‑Cola HBC AG δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρησιμοποίηση του περιεχόμενου από εσάς δε θα καταπατά τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο.

Η Coca‑Cola HBC δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία των υπηρεσιών που προσφέρονται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομαδικών μεταδόσεων μέσω του διαδικτύου (webcast).

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΤΟΣΟ Η Coca‑Cola HBC AG ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΙΤΕ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ.

Ιοί, πειρατεία (hacking) και άλλα αδικήματα

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση της ιστοσελίδας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, logic bombs ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η Ιστοσελίδα μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στην Ιστοσελίδα μας ενδεικτικά μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας διανομής επίθεσης άρνησης υπηρεσίας. Οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες πράξεις μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να διωχθεί ανάλογα.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα  του υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή από τη λήψη οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε σε αυτή ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτή. Σύμφωνα με την ορθή πρακτική ως προς τη χρήση των υπολογιστών, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε για ιούς όλο το υλικό ή / και το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση ή / και κάνετε λήψη από αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμο, ενημερωμένο λογισμικό ελέγχου ιών

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Η παρούσα τοποθεσία περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της Coca‑Cola HBC. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας ευκολία. Η Coca‑Cola  HBC δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους, το περιεχόμενό τους, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των ιστοσελίδων. Χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω, η Coca‑Cola ΗBC αποποιείται συγκεκριμένα την ευθύνη αυτή εάν οι εν λόγω ιστοσελίδες:

 • παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου,
 • είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικές,
 • δεν είναι εμπορεύσιμες ή κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο σκοπό
 • δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια
 • εμπεριέχουν ιούς ή άλλα αντικείμενα καταστροφικής φύσεως ή
 • είναι δυσφημιστικές

Η Coca‑Cola HBC δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές τις τοποθεσίες. Εάν συνδεθείτε με αυτές τις τοποθεσίες ή την παρούσα τοποθεσία, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο και χωρίς την άδεια της Coca‑Cola HBC.

Σύνδεση με την παρούσα τοποθεσία

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) στην παρούσα τοποθεσία εάν σας έχει χορηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από την Coca‑Cola HBC.

Δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις

Η παρούσα τοποθεσία περιλαμβάνει δηλώσεις, εκτιμήσεις ή προβολές που εμπεριέχουν ρίσκο και αβεβαιότητα και αποτελούν «δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις», όπως έχουν οριστεί από τους αμερικανικούς ομοσπονδιακούς ή διεθνείς νόμους ασφαλείας. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε λέξεις όπως «πιστεύω», «προοπτική», «καθοδήγηση», «σκοπεύω», « περιμένω», «αναμένω», «σχεδιάζω», «στοχεύω» και παρόμοιες εκφράσεις έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις.

Όλες οι δηλώσεις εκτός από αυτές που σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δηλώσεων σχετικά με τη μέλλουσα οικονομική μας κατάσταση και τα αποτελέσματα, την επιχειρηματική μας στρατηγική, τις μέλλουσες συναλλαγές μας με την The Coca‑Cola Company, τους προϋπολογισμούς, τα υπολογιζόμενα επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, τα προβαλλόμενα έξοδα, τις εκτιμήσεις σχετικά με την δαπάνη των κεφαλαίων και τα σχέδια και τους αντικειμενικούς στόχους της διαχείρισης για μελλοντικές λειτουργίες αποτελούν δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Δε πρέπει να δίνετε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις εμπεριέχουν ρίσκο και αβεβαιότητα, καθότι αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες προσδοκίες και τα συμπεράσματα σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και καταστάσεις που μπορεί να αποδειχθούν ανακριβή.

Τα πραγματικά αποτελέσματά μας μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αναμενόμενα στις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις για πολλούς λόγους, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά, τη δυνατότητα χρηματοδότησης σχεδίων επέκτασης, προγράμματα εξαγοράς μετοχών και γενικές επιχειρηματικές δραστηριότητες∙ αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον των μη αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών από ανταγωνιστές και αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών∙ αλλαγές σε κανονισμούς και νόμους∙ διακυμάνσεις στο κόστος και τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών∙ διακυμάνσεις των επιτοκίων και των ισοτιμιών∙ αλλαγές στις οικονομικές και πολιτικές καταστάσεις∙  τη δυνατότητα διείσδυσης σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες αγορές∙  την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων διαφήμισης και προώθησης∙ την αμφίβολη έκβαση δικαστικών διαφορών∙  τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και άλλους κινδύνους που εκθίθενται στην Ετήσια Αναφορά της Coca-Cola HBC AG (IFRS) και στις καταθέσεις της Coca-Cola HBC AG στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η Coca‑Cola HBC δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να ανανεώνει δημοσίως ή να αναθεωρεί οποιαδήποτε δήλωση αφορά μελλοντικές εξελίξεις. Δεν μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά μας αποτελέσματα, το επίπεδο δραστηριότητας, απόδοσης ή επιτευγμάτων θα ανταποκρίνται στις προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται από τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Επιπρόσθετα, τόσο εμείς όσο και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλώσεων που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Εάν δεν απαιτείται από το νόμο να ανανεωθούν αυτές οι δηλώσεις, δεν θα ανανεώσουμε απαραίτητα κάποιες από αυτές ούτε θα τις προσαρμόσουμε στα πραγματικά αποτελέσματα και στις αλλαγές των προσδοκιών μας.

Η παρούσα τοποθεσία δεν αποτελεί πρόσκληση για επένδυση ή αγορά μετοχών.

Διαθέσιμο λογισμικό σε αυτή την τοποθεσία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για λήψη από την Ιστοσελίδα ανήκουν στην Coca‑Cola HBC ή στους παρόχους/ αδειοδότες αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες στην παρούσα τοποθεσία, θα πρέπει ενδεχομένως να υπογράψετε άδεια με τρίτους παρόχους λογισμικού (όπως την Adobe). Η δυνατότητά σας να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχετε υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο Λογισμικό. Η Coca‑Cola HBC δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε λογισμικό εάν δεν αποδέχεστε τη σχετική άδεια χρήσης. Κατά τη λήψη λογισμικού από την παρούσα τοποθεσία, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο.

Αναθεώρηση των όρων

Η Coca‑Cola HBC μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης με την ανανέωση αυτού του κειμένου. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους ισχύοντες όρους χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των όρων χρήσης από εσάς, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει εγγράφως με την Coca‑Cola ΗΒC.

Γενικά

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση της παρούσας τοποθεσίας διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, ανεξάρτητα από την επιλογή των διατάξεων του νόμου. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην Αγγλία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους όρους χρήσης ή/και την παρούσα τοποθεσία ή στις οποίες διαφορές οι όροι χρήσης ή/και η τοποθεσία αποτελούν ουσιώδες γεγονός.

Εάν η Coca‑Cola HBC αποφασίσει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε παραβίαση υποχρέωσης που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης, τότε τούτο δεν σημαίνει ότι η Coca‑Cola HBC παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή τυχόν μελλοντικές παραβιάσεις.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν ισχύοντα και εφαρμόσιμο όρο που θα μοιάζει σε περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων θα παραμείνει ως έχει.

Η τυπωμένη έκδοση της παρούσας τοποθεσίας και των όρων χρήσης και οποιασδήποτε γνωστοποίησης που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διώξεις.

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται σχέση ομόρρυθμης εταιρείας ή σύμπραξης, πρόσληψης ή σχέση εκπροσώπησης με την Coca‑Cola HBC ως απόρροια των όρων χρήσης ή της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας από εσάς.