Οραματιζόμαστε έναν κόσμο καλύτερο και αναδεικνύουμε τις άριστες πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης & τις προτεραιότητές μας στην 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης!

Στην πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας μας αποτυπώνεται η εντυπωσιακή πρόοδος που καταγράφει στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης αλλά και η μεγάλη βαρύτητα που δίνει στον τομέα αυτό. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η εξοικονόμηση πόρων αποτελεί μια από τις βασικότερες προτεραιότητες της εταιρείας.

Η Έκθεση αντικατοπτρίζει παράλληλα, τις άριστες πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις αξίες, τον σκοπό και τις προτεραιότητες του Ομίλου Coca‑Cola HBC και τη δέσμευσή του να λειτουργεί υπεύθυνα για έναν κόσμο αλλιώς, έναν κόσμο καλύτερο!

 

Οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική και στόχοι της εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι: