Το Κοινωνικό - Οικονομικό μας αποτύπωμα

Εδώ και 77 χρόνια δημιουργούμε αξία στην οικονομία συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Κύπρου, μέσα από την παραγωγική και εμπορική μας δραστηριότητα.

H ανάπτυξή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία του τόπου μας γι' αυτό και ενισχύουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, είμαστε δίπλα στους νέους και προστατεύουμε το περιβάλλον. Με νέες επενδύσεις, έμφαση στην καινοτομία, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να ικανοποιήσουμε τις εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων Κύπριων καταναλωτών.Τον Μάρτιο του 2018, παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήσαμε με σκοπό τη διερεύνηση του κοινωνικό-οικονομικού αποτυπώματός της Εταιρείας μας στην Κύπρο, αναδεικνύοντας την αξία που δημιουργεί η δραστηριότητά της.

Την εξειδικευμένη μελέτη, που βασίζεται στο - βραβευμένο με Νόμπελ Οικονομικών - μοντέλο «εισροών-εκροών» του Wassily Leontief- διενήργησαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, Θεοφάνης Μαμουνέας και οι συνεργάτες του. Η μεθοδολογία της έρευνας, καταγράφει τις διακλαδικές συναλλαγές εντός της οικονομίας και εκτιμά τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της εταιρείας, που περιλαμβάνουν άμεσες, έμμεσες και υποκινούμενες επιπτώσεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2017, με στοιχεία του οικονομικού έτους 2016. 

1.788

άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας

0,49%

της συνολικής απασχόλησης στην Κύπρο

x6

νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται για κάθε νέα θέση στην Εταιρεία μας

_LPS0463 _LPS0463

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με την έρευνα, για κάθε €1 που προκύπτει από τη ζήτηση προϊόντων της Εταιρείας μας δημιουργούνται συνολικά άλλα €2,93 στην κυπριακή οικονομία. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι πως μέσω της συνολικής της δραστηριότητας, η Εταιρεία δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους €28,2 εκατ. τον χρόνο στην οικονομία, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,16% του ΑΕΠ, αναδεικνύοντάς την σ’ έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς οργανισμούς του τόπου. Σημειώνεται πως, τα έσοδα του κράτους από την καταβολή άμεσων και έμμεσων φορολογιών από τη δραστηριότητα της Εταιρείας ανέρχονται σε περίπου €10 εκατ.

_LPS0387 _LPS0387

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Έχοντας δημιουργήσει σημαντικούς δεσμούς με τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, η Coca - Cola HBC Κύπρου συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και παραγωγικού συστήματος στην αγροτική και διατροφική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία προμηθεύεται προϊόντα συνολικήςαξίας €42,8 εκατ. το χρόνο από εγχώριους προμηθευτές. Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής ενδιάμεσης ζήτησης. Ειδικότερα, για κάθε €1 εκατ. ζήτησης των προϊόντων της Coca - Cola HBC Κύπρου, το παραγόμενο προϊόν της βιομηχανίας τροφίμων αυξάνεται κατά €1,04 εκατ., του κλάδου της γεωργίας κατά €0,32 εκατ. και του λιανικού και χονδρικού εμπορίου κατά €0,31 εκατ. Κατά €1,26 εκατ. ενισχύονται κι άλλοι κλάδοι της κυπριακής οικονομίας όπως ο κλάδος των μεταφορών.


€28,2

εκ. προστιθέμενη αξία το χρόνο στην Κυπριακή οικονομία

€10

εκ. τα έσοδα του κράτους από άμεσους και έμμεσους φόρους

€42,8

εκ. δαπάνης τον χρόνο σε 750 Κύπριους προμηθευτές