Ενημέρωση για την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία πρόσληψης από την COCA-COLA HBC CYRPUS LTD

Ενημέρωση για την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία  πρόσληψης

Εκφράζοντας ενδιαφέρον να μπείτε στην ομάδα της Coca-Cola HBC Cyprus Ltd, θα μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα. Η Coca-Cola HBC Cyprus Ltd και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες  με αυτή εταιρείας της (εφεξής καλούμενη στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης ως "CCHBC", "CCHBC Group", "μας", "εμάς", "εμείς") δεσμεύονται να σέβονται το απόρρητο και να διαχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα δίκαια και με ασφάλεια. Με την παρούσα Ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θέλουμε να σας ενημερώσουμε γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης και εντός των αντίστοιχων ψηφιακών πλατφορμών πρόσληψης που χρησιμοποιούμε. Η Ενημέρωση αυτή ισχύει για άτομα που υποβάλλουν αίτηση για να εργαστούν ή για να εγγραφούν στο CCHBC Talent Network, να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση που αφορά προσλήψεις, να πραγματοποιήσουν μια αξιολόγηση με την CCHBC ή να συμμετάσχουν σε άλλες διαδικασίες πρόσληψης.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η Coca-Cola HBC Cyprus Ltd, είναι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη ή άλλως ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας σε μία από τις άλλες εταιρείες του Ομίλου CCHBC, τότε αυτή η εταιρεία του Ομίλου CCHBC θα είναι επίσης υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς, από τρίτα μέρη ή από δημόσιες πηγές, καθώς επίσης και αυτόματα, όπως μέσω της χρήσης των πλατφορμών πρόσληψης που χρησιμοποιούμε. Στην παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο. Περιλαμβάνονται παραδείγματα προσωπικών δεδομένων: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP και αριθμός τηλεφώνου.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσουμε την αίτησή σας πριν συνάψουμε σύμβαση εργασίας μαζί μας και σύμφωνα με τους νόμους στους οποίους υπόκειται η CCHBC (π.χ. σε σχέση με τις ίσες ευκαιρίες). Εάν δεν είστε σε θέση να μας παράσχετε τις ζητούμενες πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για την εργασία για την οποία έχειτε υποβάλει αίτηση ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εάν ζητήσουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα από εσάς, θα σας ενημερώσουμε εάν αυτό γίνεται για την εκπλήρωση της σύμβασής σας ή ως συνέπεια μιας νομικής υποχρέωσης και θα σας ενημερώσουμε ως προς το ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν δεν μας τα παράσχετε και για τους τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από εμάς.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς ή που εσείς παρέχετε σε γραφεία ευρέσεως εργασίας που έχουν αναλάβει την εύρεση προσωπικού για εμάς

1. Πληροφορίες ταυτοποίησης: Τίτλος, Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία και τόπο γέννησης, γλώσσα, φύλο, έγκυρη άδεια οδήγησης, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή άλλος αριθμός αναγνώρισης, καθώς και στοιχεία θεώρησης εισόδου (visa), διαβατηρίου ή άδειας εργασίας.

2. Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση αλληλογραφίας

3. Στοιχεία αίτησης για εργασία: Βιογραφικό σημείωμα, στοιχεία εντύπου αίτησης, σημειώσεις συνέντευξης, πιστοποιητικά, πτυχία, διπλώματα, επαγγελματικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία, γλωσσικές δεξιότητες, επιθυμητός μισθός, ημερομηνία έναρξης/περίοδος προειδοποίησης που πρέπει να ληφθεί υπόψη, θητεία και η φωτογραφία σας εάν μας την παρέχετε εν γνώσει σας και οικειοθελώς

4. Δεδομένα υγείας: (μέσω του ιατρού εργασίας, που περιορίζονται μόνο σε δήλωση περί καταλληλότητας προς εργασία)·

5. Πληροφορίες συνέντευξης και αξιολόγησης:

 • Βιντεοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις διαδικτυακών συνεντεύξεων
 • Πληροφορίες προγραμματισμού συνεντεύξεων
 • Αποτελέσματα τεστ σχετικά με ηγετικές ικανότητες και λειτουργικές δεξιότητες
 • Αποτελέσματα αξιολογήσεων των ηγετικών δεξιοτήτων που βασίζονται στη συμπεριφορά (παιχνίδια ρόλων και in-trays)
 • Αποτελέσματα αξιολογήσεων που γίνονται με τη μορφή παιχνιδιών, δεδομένα από την αλληλεπίδρασή σας ως προς την αξιολόγηση και ανάλυση των απαντήσεων σας με βάση τα κριτήρια επιτυχίας (καταλληλότητα για εργασία)

6. Έρευνες που αφορούν τις προσλήψεις: Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μας για τις προσλήψεις, όπως πώς μάθατε για τη δουλειά και τις επισκέψεις σας σε εκδηλώσεις προσλήψεων, όπως εκθέσεις εργασίας.

7. Ειδικές κατηγορίες :

 • αναπηρία που μπορεί να έχετε και αν είστε μακροχρόνια άνεργος αυστηρά για τους σκοπούς της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, τις πολιτικές μας και τα νομικά μας καθήκοντα βάσει της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα

Πληροφορίες χρήσης ιστοσελίδας. Όταν επισκέπτεστε τις ψηφιακές πλατφόρμες πρόσληψης που χρησιμοποιούμε, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του host και της διεύθυνσης IP της συσκευής σας, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, του τύπου συσκευής, των μοναδικών αριθμών αναγνώρισης συσκευής, της ευρείας γεωγραφικής θέσης (π.χ. χώρα ή τοποθεσία σε επίπεδο πόλης) του λειτουργικού σας συστήματος, της ιστοσελίδας που σας παρέπεμψε σε εμάς, των σελίδων που επισκέπτεστε στις πλατφόρμες προσλήψεών μας και του χρόνου και της διάρκειας της επίσκεψής σας.

Cookies. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα ή χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρονική (online) υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην αντίστοιχη Ειδοποίηση για τα Cookies κατά τη διαδικασία της πρόσληψης και το σχετικό Κέντρο Προτιμήσεων για τα Cookies (Cookie Preference Center).

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

Επαγγελματικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Εάν συμπεριλάβετε ένα σύνδεσμο προς κάποιο επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο αναγνωριστικό στην αίτησή σας, ενδέχεται να ανακτήσουμε πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τέτοιες ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Έλεγχοι ιστορικού: Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες από τρίτα μέρη, για να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει και για να διενεργήσουμε ελέγχους ιστορικού.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από δημόσιες πηγές

Προσωπικές Πληροφορίες δημόσια διαθέσιμες: σχετικά με στοιχεία επικοινωνίας,  κοινωνικούς συνδέσμους, επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία και εκπαίδευση

Σκοποί και Νομική Βάση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

α) Αξιολόγηση αιτήσεων εργασίας: Καταχώριση της αίτησής σας για εργασία σε εμάς και, εάν αυτή η αίτηση ενεργοποιήσει τη διαδικασία επιλογής, καθορισμός της επαγγελματικής σύνοψης για την αξιολόγηση της αίτησής σας για εργασία ενόψει πιθανής πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής της διαδικασίας συνέντευξης, της αξιολόγησης των ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, της διαχείρισης του υποψηφίου και της ενίσχυσης, επικύρωσης και ενημέρωσης των δεδομένων του αιτούντος για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της πληρότητας

β) Έλεγχος ιστορικού: Έλεγχος εκπαιδευτικού και επαγγελματικού υπόβαθρου πριν και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

γ) Επικοινωνία μαζί σας: για πληροφορίες που απαιτούνται για την σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί σας

δ) Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες πληροφορικής (ΙΤ), μέσω των πλατφορμών τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε

Νομική Βάση:

 • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης με την αποδοχή από εσάς της σύμβασης πρόσληψης και σε μεταγενέστερο στάδιο, της σύμβαση εργασίας.
 • Για να εκπληρώσουμε τη νομική μας υποχρέωση να συμμορφωνόμαστε με φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις.
 • Δικαιούμαστε με βάση το νόμο να χρησιμοποιούμε ορισμένες ειδικές κατηγορίες δεδομένων, για παράδειγμα για τη διεξαγωγή ελέγχων ιστορικού
 • Η CCHBC έχει έννομο συμφέρον να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για να ενημερωθεί για την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών πρόσληψης και να αξιολογήσει την αίτησή σας πριν από την σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί μας. Επίσης, εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής, τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία της αίτησης για εργασία θα διατηρηθούν και η επεξεργασία τους θα υπόκειται στη Δήλωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των εργαζομένων της CCHBC. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία της αίτησης για εργασία, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχονται στο βιογραφικό σας, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για περαιτέρω σκοπούς απασχόλησης, π.χ. έτσι ώστε η CCHBC να μπορεί να εντοπίσει πλήρως και να αξιοποιήσει την εμπειρία, τις επαγγελματικές γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ταλέντα που χρησιμοποιούνται στην Εταιρεία.

Για τη διατήρηση μιας επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων υποψηφίων: Διατήρηση βάσης δεδομένων υποψηφίων για εργασία, ώστε να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε με πιθανούς υποψηφίους, εάν τυχόν μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης ταιριάζουν με το προφίλ τους. Ο εμπλουτισμός δεδομένων είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση, την επιβεβαίωση και την ενημέρωση των δεδομένων επικοινωνίας του υποψηφίου, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η πληρότητά τους. Ο εμπλουτισμός δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορισμένες βασικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που τα άτομα δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο.

Νομική Βάση: Η ρητή συγκατάθεσή σας να σας έχουμε υπόψη μας για άλλες θέσεις και να συμμετάσχετε στο Δίκτυο Ταλέντων της Coca-Cola HBC

Aυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Δεν εφαρμόζουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για τη διαδικασία πρόσληψής σας. Για την τοποθέτηση των αιτούντων στην τελική λίστα επιλογής (short list) χρησιμοποιείται μια χειροκίνητη διαδικασία επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη εμπειρία και δεξιότητες για την εργασία.

Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με άλλες εταιρείες του ομίλου CCHBC με σκοπό την επιλογή σας για πρόσληψη και εάν προσληφθείτε, στα πλαίσια της απασχόλησής σας. Περιορίζουμε τα προσωπικά δεδομένα που τους παρέχουμε σε αυτά που είναι εύλογα απαραίτητα για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους και απαιτούμε από αυτές να συμφωνήσουν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών.

 • Τμήμα People and Culture της CCHBC. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε λεπτομέρειες σχετικά με την αίτησή σας σε ομάδες ανθρώπινου δυναμικού και διοίκησης άλλων μελών του Ομίλου CCHBC, για παράδειγμα σε υπαλλήλους που συμμετέχουν στις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής και στους σχετικούς διευθυντές.
 • Ομάδα Talent Acquisition της CCHBC. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ομάδες διαχείρισης ταλέντων και στην
 • Ομάδα People and Services της CCHBC (BSO) που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης για την πρόσληψή σας στην Ομάδα Talent Acquisition
 • Τρίτα Μέρη.  Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε:
  • Παρόχους Υπηρεσιών IT.  Τρίτα μέρη πάροχους υπηρεσιών που μας παρέχουν υπηρεσίες hosting,  συντήρηση και άλλες υπηρεσίες. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεταί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς ως μέρος της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών σε εμάς,
  • Παρόχους που πραγματοποιούν ελέγχους κατά το στάδιο πριν την έναρξη της απασχόλησης (pre-employment checks),
  • Εταιρείες αξιολόγησης ή οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακών συνεντεύξεων,
  •  Γραφεία ευρέσεως εργασίας που κατά καιρούς μας βοηθούν στις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής προσωπικού.
  • Συμμόρφωση με τους νόμους και τις αρχές επιβολής του νόμου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των πλατφορμών πρόσληψής μας ή για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων, δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας της CCHBC, των υπαλλήλων της ή άλλων, ή για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, ή κυβερνητικό ή κανονιστικό αίτημα ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας επιδίδεται.

Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως στη χώρα στην οποία υποβάλλετε αίτηση για κάποια θέση εργασίας. Ωστόσο, μερικές φορές είναι απαραίτητο για εμάς να παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με την αίτησή σας στις άλλες εταιρείες του Ομίλου CCHBC που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τους σκοπούς της επιλογής σας. Όταν το πράξουμε, θα διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω διαβιβάσεις εξασφαλίζουν ότι παρέχεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων (και χρησιμοποιούμε εγκεκριμένους από την ΕΕ «Τυποποιημένες Συμβατικές  Ρήτρες», όπου χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαβιβάσεις που περιγράφονται παραπάνω και τις κατάλληλες διασφαλίσεις που χρησιμοποιούμε για την προστασία τέτοιων διαβιβάσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

Χρόνος Διατήρησης

Λαμβάνουμε μέτρα για να διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή για να τα διατηρούμε σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίησή σας όταν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους τις επεξεργαζόμαστε, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης, λαμβάνουμε υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως τη θέση για την οποία κάνατε αίτηση, το κατά πόσον η αίτηση ήταν επιτυχής, τη φύση και τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας, τις αναμενόμενες μελλοντικές θέσεις εργασίας που ταιριάζουν με το προφίλ σας, τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης που προβλέπονται από το νόμο και τη σχετική παραγραφή.

Εάν η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, θα διατηρήσουμε γενικά την αίτησή σας για μία περίοδο έως ενός έτους, αλλά η συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη ή εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας σε εμάς για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλο χρονικό διάστημα.

Εάν μας έχετε επιτρέψει να σας λάβουμε υπόψη και για άλλες ευκαιρίες εργασίας ή έχετε ενταχθεί στο Δίκτυο Ταλέντων μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για περίοδο 36 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση της αίτησής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Εάν είστε εγκατεστημένο στην ΕΕ ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ΕΕ, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς:

 • Δικαιώμα Πρόσβασης του Υποκειμένου των Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα διατηρούνται για εσάς από την CCHBC γενικά εντός 1 μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματός σας.
 • Διόρθωση: Μπορείτε να μας ζητήσετε να τροποποιηθούν ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα.
 • Διαγραφή: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα στα οποία έχετε ζητήσει τη διαγραφή οποιωνδήποτε συνδέσμων, αντιγράφων ή αναπαραγωγής τους.
 • Ανάκληση συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεση στην επεξεργασία που μας έχετε δώσει και να αποτρέψετε την περαιτέρω επεξεργασία εάν δεν υπάρχει άλλος λόγος βάσει του οποίου η CCHBC μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Περιορισμός: Μπορείτε να ζητήσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα να επισημαίνονται ως υπό περιορισμό, για όσο χρόνο επιλύονται οι  αντιρρήσεις σας και επίσης να ζητλησετε να περιορίσθεί η επεξεργασία σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις.
 • Φορητότητα: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε τρίτους ηλεκτρονικά.
 • Υποβολή καταγγελίας: Μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία μας στη ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων - την Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας για τυχόν απορίες

Η CCHBC έχει καθορίσει ένα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσετε εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ερμηνεία αυτής της Ενημέρωσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται παρακάτω:

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Νάσος Στυλιανός
 • Τοποθεσία: Coca-Cola HBC Services MEPE, Οδός Φραγκοκλησσιάς 9, Μαρούσι 151 25, Ελλάδα
 • Εmail: [email protected]

Αλλαγές την παρούσα Ενημέρωση

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά περιόδους. Οποιεσδήποτε αλλαγές ενδέχεται να κάνουμε στην παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο μέλλον θα αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα. Για να σας ενημερώσουμε όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα τροποποιούμε την ημερομηνία αναθεώρησης στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Η νέα τροποποιημένη Ενημέρωση για την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία αναθεώρησης. Επανελέγξτε περιοδικά για να δείτε αλλαγές και προσθήκες.