Οι άνθρωποι είναι η καρδιά της Coca - Cola HBC Κύπρου και η δύναμη που μας οδηγεί στην επιτυχία.

Είμαστε προσηλωμένοι στην προσέλκυση ταλαντούχων ανθρώπων και φροντίζουμε ώστε να εξελιχθούν επαγγελματικά και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας μας, σήμερα και στο μέλλον.

Παρ' όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, το πιο δυνατό μας όπλο δεν είναι μόνο το πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, αλλά και η ομάδα μας. Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά της εταιρείας μας, είναι εκείνοι που συνεργάζονται και κερδίζουν μαζί με τους πελάτες μας, έρχονται σε επαφή με την τοπική κοινότητα και φέρνουν το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων που απολαμβάνουν τα αναψυκτικά και τα ποτά μας.

Πρώτο μας μέλημα είναι οι άνθρωποί μας να βρίσκονται στο εργασιακό περιβάλλον που χρειάζονται, για να εμπνέονται, να τροφοδοτούν τη φυσική τους περιέργεια να μαθαίνουν και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Άλλωστε, οι ίδιοι είναι και το συστατικό της μακροπρόθεσμης επιτυχίας μας, αφοσιωμένοι στις δεσμεύσεις τους, θέτουν στόχους που τους πραγματοποιούν, αξιοποιώντας το σύνολο των ικανοτήτων τους. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε σκληρά για να βεβαιωθούμε ότι κάθε ένας από εμάς αντιλαμβάνεται το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στην επιχείρηση και το πώς η ατομική του προσπάθεια συμβάλλει άμεσα στη συνολική μας επιτυχία.

Προωθούμε την ανάπτυξη των εργαζομένων μας

Σεβόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων μας

Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη μας εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καθημερινή τους εργασία – άλλος ένας τομέας στον οποίον παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας.

Φροντίζουµε για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων μας

Η Υγεία και Ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας είναι για εμάς απόλυτη προτεραιότητα κάθε μέρα. Επιδιώκουμε μέσα από την υπεύθυνη στάση μας για την αποφυγή κινδύνων και την επίτευξη του στόχου μας για εξάλειψη των ατυχημάτων και τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί, εκτιμηθεί, προληφθεί και εξαλειφθεί, αποτελεί κύριο µέληµά µας.

  • Έχουμε διαμορφώσει και ακολουθούμε ειδική πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας 
  • Εφαρμόζουμε το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας OHSAS 18001 και επιδιώκουμε την πλήρη πιστοποίηση
  • Παρέχουμε σε όλους τους εργαζοµένους (µε σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου) το δικαίωμα συµµετοχής σε ιατρικές εξετάσεις
  • Αναπτύσσουμε στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα ασφαλούς και οικολογικής οδήγησης
  • Υλοποιούμε κάθε χρόνο την εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας.

Πραγματοποιούμε δράσεις για την ευεξία των εργαζομένων μας

Μέσα από το εσωτερικό πρόγραμμα Be Well εστιάζουμε σε 3 πυλώνες - physical, social, emotional - υλοποιώντας μία σειρά από δραστηριότητες που στοχεύουν στην τόνωση, την ευεξία και την ευημερία των ανθρώπων μας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να ενδυναμώνουμε και να διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα την ενέργεια και τη θετική διάθεση, μέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς προοδεύει.

Είμαστε περήφανοι που πρωτοβουλίες σαν αυτή είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις ανάγκες μας, αφού σχεδιάζονται με τη συμμετοχή και τη συμβολή όλων των ομάδων μας.

Ενισχύουμε και ερευνούμε τη δέσμευση των ανθρώπων μας

Μας ενδιαφέρει η άποψη των ανθρώπων μας και η διατήρηση της δέσμευσής τους ώστε να παραμένουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της εταιρείας. Γι’ αυτό και κάθε χρόνο πραγματοποιείται έρευνα μέσω της οποίας όλες οι ομάδες μας μπορούν να εκφράσουν την ειλικρινή άποψή τους για ένα ακόμη καλύτερο εργασιακό περιβάλλον προόδου, ανάπτυξης και δημιουργίας. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα επικοινωνούνται σε όλο το εύρος του οργανισμού. Στη συνέχεια οι ομάδες εργασίας των τμημάτων μαζί με την διοικητική ομάδα, εμβαθύνουν στα αποτελέσματα και εντοπίζουν τα δυνατά σημεία και τις πιθανές ευκαιρίες βελτίωσης, χτίζοντας, υλοποιώντας και παρακολουθώντας συγκεκριμένα πλάνα δράσης. 

Group shot of the Coca-Cola HBC Ambassadors