Το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών μας λειτουργεί από το 1952 στην  Λευκωσία, όταν ο ιδρυτής μας Ν. Κ. Λανίτης αποφάσισε να μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην πρωτεύουσα.

Στο εργοστάσιο αυτό παράγονται τα προϊόντα Coca‑Cola, Coca‑Cola Light, Coca‑Cola Zero, Sprite, Fanta, και mixers Schweppes. Συγκεκριμένα, παράγουμε: τις συσκευασίες 250 ml, 500 ml. και 1,5 λίτρου των Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite,  όπως επίσης και Schweppes Soda, Schweppes Tonic 1,5 lt.

Όσα χρόνια λειτουργεί το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών στη Λευκωσία αποτελεί έναν από τους βασικότερους αγοραστές πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών από τοπικούς προμηθευτές, επιβεβαιώνοντας διαρκώς τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

€42

εκ. δαπάνες σε προϊόντα προμηθευτών και παραγωγών της Κύπρου

€22

εκ. συνολικές επενδύσεις την τελευταία δεκαετία

Το 2012 ολοκληρώθηκαν οι νέοι χώροι αποθηκών, διανομής και γραφείων στις εγκαταστάσεις της Έγκωμης, εκτάσεως 5.800 τμ και αξίας €7,2 εκατομμυρίων, βάσει των πιο αυστηρών προτύπων του Ομίλου Coca‑Cola HBC. Μια επένδυση που βοηθά στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων των προϊόντων μας και στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

 

 

 

 

 

 

Ανακαλυψτε το χαρτοφυλακιο μας