Μέχρι στιγμής έχουμε μαζέψει σκουπίδια συνολικού βάρους 650kg!

Συνολικά τέσσερις ταυτόχρονοι καθαρισμοί βυθού και 17 καθαρισμοί ακτών πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ Μαΐου-Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος  «Zero Waste Beach», που στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πλαστικής θαλάσσιας ρύπανσης. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα υλοποιούν, όπως είναι γνωστό, το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ και η Coca‑Cola/Α/φοι Λανίτη, με τη στήριξη του Ιδρύματος Coca‑Cola. H υποστήριξη του Προγράμματος, εντάσσεται στο πλαίσιο του οράματος της Coca‑Cola για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα». Το πρόγραμμα ενισχύει φέτος με μέρος των εσόδων του το μπουκάλι της Coca‑Cola και της Coca‑Cola Zero. Ειδικότερα, η Coca‑Cola συνεισφέρει αυτό το καλοκαίρι το 15% των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις του συλλεκτικού γυάλινου μπουκαλιού για τον καθαρισμό δέκα παραλιών και των βυθών τους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το «Zero Waste Beach».

Το  «Zero Waste Beach» επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες:

  • Στη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου
  • Στην προώθηση καινοτόμων και βιώσιμων πρακτικών από παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, τοπικές αρχές και το ευρύ κοινό,
  • Στην καθιέρωση ετήσιων εκστρατειών καθαρισμού με τη συμμετοχή παράκτιων επιχειρήσεων, σχολείων και εθελοντών συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Α/φοι Λανίτη
  • Στον εντοπισμό και την καταγραφή ανακυκλώσιμων αποβλήτων που παράγουν οι παράκτιες επιχειρήσεις,
  • Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης

Μέχρι στιγμής, στους φετινούς καθαρισμούς ακτών συμμετείχαν 420 εθελοντές, παιδιά και ενήλικες, ενώ συγκεντρώθηκαν 18 χιλιάδες τεμάχια σκουπιδιών, συνολικού βάρους 650 kg! Αναλυτικά, το 60% των σκουπιδιών ήταν γόπες από τσιγάρα, ποσοστό 24% πλαστικά, χάρτινα 7%, μεταλλικά 3%, μεικτά 3%, απόβλητα υγιεινής και ιατρικά απόβλητα 1% και γυάλινα 1%. Η καταγραφή των απορριμμάτων και ο διαχωρισμός στις πηγές έγινε στη βάση του Διεθνούς Πρωτοκόλλου Ocean Conservancy. Όλα τα δεδομένα εισάγονται στην πλατφόρμα δεδομένων του Διεθνούς Οργανισμού Ocean Conservancy, προκειμένου να αποτελέσουν βάση για σύγκριση δεδομένων και μελλοντική έρευνα. Η εκστρατεία καθαρισμού ακτών και βυθού θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο. Η φετινή προσπάθεια της ΑΚΤΗΣ και της Α/φοι Λανίτη / Coca‑Cola επικεντρώνεται στην επέκταση του Δικτύου Υπεύθυνων Παράκτιων Επιχειρήσεων με 200 επιχειρήσεις, από τις 130 που εντάχθηκαν πέρυσι στο πρόγραμμα, κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησής του.