65 εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές στα σχολεία στο πλαίσιο του Προγράμματος "Αποστολή Νερό"

Το περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό» διοργάνωσε για 3η συνεχή χρονιά, σειρά βιωματικών σεμιναρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σχετικά με τις ορθές πρακτικές διαχείρισης του νερού στα σχολεία. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της Δημοτικής, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και για τα στελέχη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της Κύπρου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 65 εκπαιδευτικοί ενώ το σύνολο των εκπαιδευτικών που έχει επιμορφωθεί από την αρχή του Προγράμματος ξεπερνά ήδη τους 275.

Το εκπαιδευτικό υλικό «Το άλλο Νερό», στο οποίο βασίστηκε το σεμινάριο, αναπτύχθηκε από την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος, Δίκτυο MEdIES σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, με βάση τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Το υλικό αυτό αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών για να αναπτύξουν τη φαντασία, την περιέργεια, τη δημιουργικότητα, την παρατήρηση, τις δεξιότητες και τις γνώσεις των μαθητών αναφορικά με την αειφόρο διαχείριση του νερού και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΚΠΕ και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυμα της Coca‑Cola (The Coca‑Cola Foundation) και υλοποιείται από το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) σε συνεργασία με το σύστημα της Coca‑Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca‑Cola Company), στο πλαίσιο της δέσμευσής του στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση του νερού.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος «Αποστολή Νερό», περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε σχέση με την αξία του νερού και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών αξιοποίησης άλλων πηγών νερού, όπως η ανακύκλωση γκρίζου νερού και η συλλογή όμβριων υδάτων σε σχολεία και δημόσια κτίρια, που εξασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση νερού.

Ο περιβαλλοντικός, οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο για τις σημερινές όσο και για τις επόμενες γενιές, ειδικά για την περιοχή της Κύπρου που έχει αναγνωριστεί ως μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη έλλειψη αποθέματος υδάτων.

***

Σχετικά με το Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό»

Το πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό» υλοποιείται στη χώρα μας εδώ και 4 χρόνια από το Σύστημα της Coca‑Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca‑Cola Company) και το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med), με αποκλειστική χρηματοδότηση 680.000 δολαρίων από το Ίδρυμα της Coca‑Cola στην Ατλάντα των ΗΠΑ, το οποίο στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Η φήμη του προγράμματος έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας καθώς το 2015 βραβεύτηκε ως η 2η καλύτερη πρακτική σε Παγκόσμιο Επίπεδο στον Διαγωνισμό World Water Showcase του 7ου Παγκόσμιου Φόρουμ για το νερό.Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί και αποκατασταθεί 14 συστήματα ανακύκλωσης γκρίζου νερού και 1 σύστημα συλλογής βρόχινου νερού, σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε σχολεία σε όλη την χώρα και στο γήπεδο Άχνας. Μέσω του Προγράμματος επιστρέφονται συνολικά στην τοπική κοινωνία 3.000.000 λίτρα νερού ετησίως, που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κυρίως για δευτερεύουσες χρήσεις.Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)/δίκτυο MEdIES. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα: http://www.coca-colahellenic.com.cy/Towardssustainabilit/MissionWater/

Σχετικά με το Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med)

Το Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με έτος ίδρυσης το 2002, είναι το Μεσογειακό Σκέλος του διακυβερνητικού οργανισμού Global Water Partnership. Με στόχο την ασφάλεια υδατικών πόρων στη Μεσόγειο, το GWP-Med προωθεί δράσεις και δοκιμαστικά πρότυπα και ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση και τη βιώσιμη χρήση των υδατικών πόρων στην περιοχή.Δραστηριοποιούμενο σε περιφερειακό, εθνικό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, το GWP-Med προσφέρει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση πολιτικών, διευκολύνει το διάλογο σχετικά με την υδατική ασφάλεια και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και εφαρμόζει δράσεις επίδειξης. Τα θέματα που στοχεύει περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων διακυβέρνησης με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών ή υδάτινων πόρων με διασυνοριακό χαρακτήρα, τη διαχείριση των μη συμβατικών υδατικών πόρων και σε αστικό επίπεδο, τη διαχείριση της ζήτησης νερού, τη σχέση νερού – τροφής – ενέργειας – περιβάλλοντος, τη διαχείριση υπόγειων υδάτινων πόρων, τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, την εκπαίδευση, την ενίσχυση των ικανοτήτων και τη δικτύωση με στοχευμένες ομάδες εταίρων, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν αποφάσεις, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, το GWP-Med προσεγγίζει οριζόντια ζητήματα που άπτονται περισσότερων πολιτικών, όπως αυτά των φύλων, της ισότητας, των νέων και της φτώχειας.Μάθετε περισσότερα για τo GWP-Med στο website: www.gwpmed.org και στο Facebook: https://www.facebook.com/gwpmediterranean

Σχετικά με το The Coca‑Cola Foundation

Το The Coca‑Cola Foundation είναι το παγκόσμιο φιλανθρωπικό Ίδρυμα της The Coca‑Cola Company. Από την ίδρυσή του, το 1984, το Ίδρυμα έχει διαθέσει περισσότερα από 820 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για την υποστήριξη βιώσιμων κοινωνικών πρωτοβουλιών σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Coca‑Cola Foundation, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation

Σχετικά με το Σύστημα της Coca‑Cola στην Κύπρο

Αφοί ΛανίτηΗ εταιρεία Α/φοί Λανίτη δραστηριοποιείται εδώ και 73 χρόνια στην κυπριακή αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών. Αποτελεί μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Coca‑Cola HBC, του δεύτερου μεγαλύτερου εμφιαλωτή, παγκοσμίως, προϊόντων της εταιρείας The Coca‑Cola Company, αλλά και αναψυκτικών προϊόντων εν γένει, με διεθνή παρουσία σε 28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 581 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Αφοί Λανίτη μέσω των εγκαταστάσεων της στην Κύπρο που περιλαμβάνουν γραμμές παραγωγής και μονάδες διανομής, παράγει, διανέμει και εμπορεύεται προϊόντα της The Coca‑Cola Company (Coca‑Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, τον έτοιμο προς πόση καφέ illycafe, και τα mixers Schweppes) καθώς και δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τις σειρές χυμών και γάλακτος Λανίτης και το φυσικό νερό πηγής ΚΥΚΚΟΣ, ενώ διανέμει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, τα ενεργειακά ποτά Monster και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΦΑΓΕ και Pittas.

Μάθετε περισσότερα στο website cy.coca-colahellenic.com και στο Facebook στο www.facebook.com/LanitisBros/

Σχετικά με την The Coca‑Cola Company

Αφοί ΛανίτηΗ The Coca‑Cola Company είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500 εμπορικά σήματα, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής, καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την ημέρα, μέσα από ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Παράλληλα, διατηρώντας τη δέσμευσή της για διαμόρφωση βιώσιμων κοινωνιών, η The Coca‑Cola Company επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υποστηρίζουν τον ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.Η The Coca‑Cola Company δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο ως «Σύστημα», σε συνεργασία με τους κατά τόπους εμφιαλωτές της (300 εμφιαλωτές παγκοσμίως), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή / εμφιάλωση, καθώς και για την πώληση / φυσική διανομή των προϊόντων της. Στην Κύπρο, εμφιαλωτής της The Coca‑Cola Company είναι η Α/φοί Λανίτη που, μαζί με την Coca‑Cola, αποτελούν το «Σύστημα» της Coca‑Cola.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τhe Coca‑Cola Company, επισκεφτείτε το Coca‑Cola Journey www.coca-colacompany.com, ακολουθήστε μας στο Twitter στο twitter.com/CocaColaCo, επισκεφθείτε το www.coca-colablog.com, ή βρείτε μας στο Linkedin, στο www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company