Το Κοινοτικό Γήπεδο Κολοσσίου είναι το 2ο γήπεδο της Κύπρου που ανακυκλώνει και επαναχρησιμοποιεί το γκρίζο νερό του, εξοικονομώντας ετησίως 4.000.000 λίτρα νερού!

Το περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό» γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Νερού με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος ανακύκλωσης γκρίζου νερού στο Κοινοτικό Γήπεδο Κολοσσίου, μια ουσιαστική κίνηση ευθύνης για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων, που αποτελεί το 16ο έργο που εγκαθίσταται στην Κύπρο.

Στο γήπεδο του Κολοσσίου αθλούνται, προπονούνται και αγωνίζονται συνολικά περίπου 10.000 αθλητές το χρόνο. Χάρη στο Σύστημα ανακύκλωσης γκρίζου νερού, με δυναμικότητα επεξεργασίας 5 κυβικών μέτρων ημερησίως, επεξεργάζεται και ανακυκλώνει περίπου 1.000.000 λίτρα νερού ετησίως. Το σύστημα αξιοποιεί τη μεγάλη ποσότητα νερού που καταναλώνεται στα ντους και τους νιπτήρες των αποδυτηρίων που χρησιμοποιούν καθημερινά οι αθλητές, για να καλύψει, κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας, τις καθημερινές ανάγκες για άρδευση του χλοοτάπητα και των γύρω πράσινων χώρων.

Το τετραετές Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό» ξεκίνησε το 2013 και χρηματοδοτείται με το ποσό των 680.000 δολαρίων αποκλειστικά από το Ίδρυμα της Coca‑Cola (The Coca‑Cola Foundation), το οποίο στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Υλοποιείται από το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership -  Mediterranean (GWP-Med) σε συνεργασία με το σύστημα της Coca‑Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca‑Cola Company).

Mέσω των έργων του προγράμματος, η Α/φοί Λανίτη και η Coca‑Cola μεταφράζουν τη δέσμευσή τους για την προστασία των υδατικών πόρων σε ουσιαστική και έμπρακτη δράση. Το συγκεκριμένο έργο είναι το 2ο σε γήπεδο ποδοσφαίρου και συνολικά το 16ο έργο που πραγματοποιείται από το 2013. Το επεξεργασμένο γκρίζο νερό που εξοικονομείται από τα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δευτερεύουσες καθημερινές χρήσεις, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόσιμου νερού, που είναι κρίσιμο για την Κύπρο, που έχει αναγνωριστεί ως μια από τις δύο φτωχότερες σε νερό χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον επιτυγχάνεται μείωση της άντλησης των υπόγειων υδάτων και της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία γεωτρήσεων άρδευσης συμβάλλοντας στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα το πρόγραμμα προωθεί ενέργειες επιμόρφωσης τεχνικών και επαγγελματιών στο χώρο της κατασκευής, εκπαιδευτικές δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η κοινωνία της Κύπρου έχει αγκαλιάσει το Πρόγραμμα που έχει βελτιώσει τη ζωή περισσότερων από 32.120 κάτοικων οι οποίοι επωφελούνται από τις συνολικές δράσεις του. Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία η οποία αναδεικνύει την ανάγκη για τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας ως προς την ορθή διαχείριση του νερού, που θα εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία της Κύπρου και για τις επόμενες γενιές.

***

Σχετικά με το Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό»

Το πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό» υλοποιείται στη χώρα μας εδώ και 4 χρόνια από το Σύστημα της Coca‑Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca‑Cola Company) και το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med), με αποκλειστική χρηματοδότηση 680.000 δολαρίων από το Ίδρυμα της Coca‑Cola στην Ατλάντα των ΗΠΑ, το οποίο στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Η φήμη του προγράμματος έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας καθώς το 2015 βραβεύτηκε ως η 2η καλύτερη πρακτική σε Παγκόσμιο Επίπεδο στον Διαγωνισμό World Water Showcase του 7ου Παγκόσμιου Φόρουμ για το νερό.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί και αποκατασταθεί 15 συστήματα ανακύκλωσης γκρίζου νερού και 1 σύστημα συλλογής βρόχινου νερού, σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε σχολεία σε όλη την χώρα, στο γήπεδο Άχνας και στο κοινοτικό γήπεδο Κολοσσίου. Μέσω του Προγράμματος επιστρέφονται συνολικά στην τοπική κοινωνία 3.900.000 λίτρα νερού ετησίως, που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κυρίως για δευτερεύουσες χρήσεις.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)/δίκτυο MEdIES.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα: http://www.coca-colahellenic.com.cy/Towardssustainabilit/MissionWater/

Σχετικά με το Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med)

Το Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με έτος ίδρυσης το 2002, είναι το Μεσογειακό Σκέλος του διακυβερνητικού οργανισμού Global Water Partnership. Με στόχο την ασφάλεια υδατικών πόρων στη Μεσόγειο, το GWP-Med προωθεί δράσεις και δοκιμαστικά πρότυπα και ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση και τη βιώσιμη χρήση των υδατικών πόρων στην περιοχή.

Δραστηριοποιούμενο σε περιφερειακό, εθνικό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, το GWP-Med προσφέρει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση πολιτικών, διευκολύνει το διάλογο σχετικά με την υδατική ασφάλεια και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και εφαρμόζει δράσεις επίδειξης. Τα θέματα που στοχεύει περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων διακυβέρνησης με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών ή υδάτινων πόρων με διασυνοριακό χαρακτήρα, τη διαχείριση των μη συμβατικών υδατικών πόρων  και σε αστικό επίπεδο, τη διαχείριση της ζήτησης νερού, τη σχέση νερού – τροφής – ενέργειας – περιβάλλοντος, τη διαχείριση υπόγειων υδάτινων πόρων, τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, την εκπαίδευση, την ενίσχυση των ικανοτήτων και τη δικτύωση με στοχευμένες ομάδες εταίρων, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν αποφάσεις, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, το GWP-Med προσεγγίζει οριζόντια ζητήματα που άπτονται περισσότερων πολιτικών, όπως αυτά των φύλων, της ισότητας, των νέων και της φτώχειας.

Μάθετε περισσότερα για τo GWP-Med στο website: www.gwpmed.org και στο Facebook: https://www.facebook.com/GWPMed/

Σχετικά με το The Coca‑Cola Foundation

Το The Coca‑Cola Foundation είναι το παγκόσμιο φιλανθρωπικό Ίδρυμα της The Coca‑Cola Company. Από την ίδρυσή του, το 1984, το Ίδρυμα έχει διαθέσει περισσότερα από 820 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για την υποστήριξη βιώσιμων κοινωνικών πρωτοβουλιών σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Coca‑Cola Foundation, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation

Σχετικά με το Σύστημα της Coca‑Cola στην Κύπρο

Αφοί Λανίτη

Η εταιρεία Α/φοί Λανίτη δραστηριοποιείται εδώ και 73 χρόνια στην κυπριακή αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών. Αποτελεί μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Coca‑Cola HBC, του δεύτερου μεγαλύτερου εμφιαλωτή, παγκοσμίως, προϊόντων της εταιρείας The Coca‑Cola Company, αλλά και αναψυκτικών προϊόντων εν γένει, με διεθνή παρουσία σε 28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 581 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Αφοί Λανίτη μέσω των εγκαταστάσεων της στην Κύπρο που περιλαμβάνουν γραμμές παραγωγής και μονάδες διανομής, παράγει, διανέμει και εμπορεύεται προϊόντα της The Coca‑Cola Company (Coca‑Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, τον έτοιμο προς πόση καφέ illycafe, και τα mixers Schweppes) καθώς και δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τις σειρές χυμών και γάλακτος Λανίτης και το φυσικό νερό πηγής ΚΥΚΚΟΣ, ενώ διανέμει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, τα ενεργειακά ποτά Monster και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΦΑΓΕ και Pittas.

Μάθετε περισσότερα στο website www.coca-colahellenic.com.cy/ και στο Facebook στο www.facebook.com/LanitisBros/

The Coca‑Cola Company

Η The Coca‑Cola Company είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500 εμπορικά σήματα, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής, καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την ημέρα, μέσα από ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Παράλληλα, διατηρώντας τη δέσμευσή της για διαμόρφωση βιώσιμων κοινωνιών, η The Coca‑Cola Company επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υποστηρίζουν τον ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Η The Coca‑Cola Company δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο ως «Σύστημα», σε συνεργασία με τους κατά τόπους εμφιαλωτές της (300 εμφιαλωτές παγκοσμίως), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή / εμφιάλωση, καθώς και για την πώληση / φυσική διανομή των προϊόντων της.

Στην Κύπρο, εμφιαλωτής της The Coca‑Cola Company είναι η Α/φοί Λανίτη που, μαζί με την Coca‑Cola, αποτελούν το «Σύστημα» της Coca‑Cola.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τhe Coca‑Cola Company, επισκεφτείτε το Coca‑Cola Journey www.coca-colacompany.com, ακολουθήστε μας στο Twitter στο twitter.com/CocaColaCo, επισκεφθείτε το www.coca-colablog.com, ή βρείτε μας στο Linkedin, στο www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company