Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC, μέλος του οποίου είναι η Α/φοι Λανίτη, δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση για το 2015: «Refreshing Business». Η Α/φοι Λανίτη συμβάλει σε τοπικό επίπεδο, στις δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες του Ομίλου Coca‑Cola HBC.

Η τέταρτη κατά σειρά Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εταιρικής διακυβέρνησης και επιδόσεις αειφορίας, αναδεικνύοντας μια χρονιά με ισχυρά αποτελέσματα και επιδόσεις. Φέτος, η Έκθεση εξελίσσεται και ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative G4 Comprehensive. Οι πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη που υλοποιεί ο Όμιλος Coca‑Cola HBC έχουν αναγνωριστεί διεθνώς καθώς, για δεύτερη συνεχή χρονιά ηγείται του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (Dow Jones World και Europe Sustainability Indices- DJSI).

Ο Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca‑Cola HBC, δήλωσε: «Το 2015 αποτέλεσε ορόσημο θετικών, βελτιωμένων επιδόσεων σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας. Επεκτείναμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας με στόχο να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, βελτιώσαμε την ικανότητα να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας, ενισχύσαμε την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων μας. Ενδυναμώσαμε τη δέσμευσή μας να καταστήσουμε τη βιωσιμότητα οργανικό κομμάτι της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και κινητήριο δύναμη ανάπτυξης, ενισχύοντας την Έκθεση μέσα από την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών των Ολοκληρωμένων προτύπων GRI G4 και τη σύσταση πρωτοβουλιών όπως η Ευθύνη για Βιωσιμότητα».

Επιδίωξη του Ομίλου Coca‑Cola HBC είναι η δημιουργία αξίας για όλους τους εταίρους, η οποία εκφράζεται μέσα από το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει ο Όμιλος σε 28 χώρες. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται, είναι ορατά σε όλη την αλυσίδα αξίας. 

Μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο Όμιλος Coca‑Cola HBC για το 2015, είναι τα ακόλουθα:

 

 • Ο όγκος πωλήσεων έφτασε τα 2,1 δις. κιβώτια, εξυπηρετώντας τις ανάγκες 594 εκατομμυρίων καταναλωτών διεθνώς
 • Άμεση απασχόληση για περισσότερους από 33.000 εργαζόμενους
 • Καθαρά κέρδη ύψους 280 εκατ. ευρώ
 • Φορολογικές εισφορές ύψους 271 εκατ. ευρώ
 • Επένδυση 8,2 εκατ. ευρώ σε προγράμματα υποστήριξης τοπικών κοινωνιών
 • 6.000 ώρες εθελοντικής εργασίας
 • Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 5,5% σε σχέση με το 2014
 • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 14,2% σε σχέση με το 2014

 

Το 2015, οι πρωτοβουλίες του Ομίλου Coca‑Cola HBC για την αειφόρο ανάπτυξη εστίασαν σε τρεις βασικούς τομείς: οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία:

Οικονομία

 

 • Υποστήριξη συνολικά 1.070 εκατ. ευρώ σε μισθολογικές και εργοδοτικές παροχές/ εισφορές
 • Συνεργασία με περισσότερους από 43.000 προμηθευτές
 • Υποστήριξη συνολικά 600.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας κατά μήκος όλης της αλυσίδας αξίας που δημιουργεί η δραστηριότητά του στην Ευρώπη

Περιβάλλον

 • Εισήγηση επιστημονικά εγκεκριμένων στόχων για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Πόρων (World Resources Institute), αποτελώντας μία από τις 12 πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που θα εφαρμόσουν αυτούς τους στόχους
 •  Επένδυση 5.3 εκατ. ευρώ σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης κατά 375 εκατ. mega joules
 •  Ανακύκλωση του 91% των αποβλήτων από τη διαδικασία παραγωγής

 

Κοινωνία

 

 • Επένδυση 2 εκατ. ευρώ σε προγράμματα ανάπτυξης νέων
 • Κάλυψη του 33% των διοικητικών θέσεων από γυναίκες
 • Συνεργασία και υποστήριξη περισσότερων από 230 ΜΚΟ σε 28 χώρες

 

Στην Κύπρο, η Α/φοι Λανίτη είναι σταθερά προσηλωμένη στη στρατηγική της να δημιουργεί αξία στη χώρα, μέσα από την παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα. Με υπεύθυνη λειτουργία και με προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου Coca‑Cola HBC, μέσα από τις πρακτικές και προγράμματα που εφαρμόζει.

Συγκεκριμένα η Α/φοι Λανίτη συμβάλει ακολούθως στους τρεις τομείς εστίασης:

Οικονομία

 

 • Επένδυση περισσότερων από 51 εκατ. ευρώ για την αναβάθμισή των εγκαταστάσεων την τελευταία δεκαετία, και συνεισφορά περισσότερων από 10 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.
 • Συνεργασία με περισσότερες από 750 κυπριακές επιχειρήσεις.
 • Επένδυση 3,5 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως στην αγορά (που περιλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες στα σημεία πώλησης και επικοινωνία προς τους καταναλωτές) 

 

Περιβάλλον

 

 • Εξοικονόμηση 3.000.000 λίτρων νερού ετησίως, μέσα από το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό».
 • Μείωση του δείκτη χρήσης ενέργειας κατά 12,28% (2013-2014) και μείωση του δείκτη χρήσης νερού κατά 2,7% για την ίδια χρονική περίοδο. Επιπλέον, το πλάνο για την εξοικονόμηση ενέργειας εντός του 2016 περιλαμβάνει την εγκατάσταση λαμπτήρων LED. 
 • Αναβάθμιση του βιολογικού σταθμού για την επεξεργασία λυμάτων με την τεχνολογία Moving Bed™ biofilm process (MBBR™).

 

Κοινωνία

 

 • Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για νέους απόφοιτους μέσα από το Graduate Trainee Program, και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
 • Πολλαπλές κοινωνικές δράσεις και συνεργασία με ΜΚΟ και αρμόδιους φορείς σε όλη την Κύπρο.

 

Η Ετήσια Έκθεση του Ομίλου Coca‑Cola HBC για το 2015, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports

Αν θέλετε μπορείτε να παραγγείλετε την Ετήσια Έκθεση του Ομίλου Coca‑Cola HBC σε έντυπη μορφή στην ιστοσελίδα: http://coca-colahellenic.com/en/investors/order-a-report/

***

Σχετικά με την Coca‑Cola HBC

Η Coca‑Cola HBC είναι κορυφαίος εμφιαλωτής προϊόντων της εταιρείας The Coca‑Cola Company με ετήσιες πωλήσεις, που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Έχει εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη, δραστηριοποιούμενη σε 28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 594 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Coca‑Cola HBC προσφέρει μεγάλη ποικιλία μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση αναψυκτικών στις εξής κατηγορίες: ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένο νερό, ποτά για αθλούμενους, ποτά ενέργειας, έτοιμο προς κατανάλωση τσάι και καφέ. Η Coca‑Cola HBC είναι δεσμευμένη να προάγει τη σταθερή ανάπτυξη προκειμένου να δημιουργεί αξία τόσο για τις δικές της εμπορικές δραστηριότητες όσο και για την κοινωνία. Σε αυτό το πνεύμα προσφέρει προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, προάγει περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, διεξάγει τις εμπορικές της δραστηριότητες με τρόπους, που προστατεύουν και διατηρούν το περιβάλλον και συμβάλλει στη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κατά τόπους κοινωνιών. Η Coca‑Cola HBC είναι πρώτη δύναμη στη βιομηχανία των αναψυκτικών στους δείκτες Dow Jones Sustainability World και τους ευρωπαϊκούς δείκτες και εντάσσεται και στο δείκτη FTSE4Good.

Οι μετοχές της Coca‑Cola HBC είναι εισηγμένες στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (LSE: CCH) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ATHEX: EEE). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.coca-colahellenic.com.

Σχετικά με την Α/φοι Λανίτη

Η εταιρεία Α/φοί Λανίτη δραστηριοποιείται εδώ και 73 χρόνια στην κυπριακή αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών. Αποτελεί μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Coca‑Cola HBC, κορυφαίου εμφιαλωτή προϊόντων της εταιρείας The Coca‑Cola Company αλλά και αναψυκτικών προϊόντων εν γένει, με διεθνή παρουσία σε 28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 594 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Α/φοί Λανίτη μέσω των εγκαταστάσεων της στην Κύπρο που περιλαμβάνουν γραμμές παραγωγής και μονάδες διανομής, παράγει, διανέμει και εμπορεύεται προϊόντα της The Coca‑Cola Company (Coca‑Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, τον έτοιμο προς πόση καφέ illycafe, και τα mixers Schweppes) καθώς και δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τις σειρές χυμών και γάλακτος Λανίτης και το φυσικό νερό πηγής ΚΥΚΚΟΣ, ενώ διανέμει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, τα ενεργειακά ποτά Monster, τα snacks Tsakiris και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΦΑΓΕ και Pittas.

Μάθετε περισσότερα στο website cy.coca-colahellenic.com και στο Facebook στο www.facebook.com/LanitisBros/