Η μοναδική αυτή επίδοση καταδεικνύει τις κορυφαίες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και διαφάνειας του Ομίλου Coca‑Cola HBC

Ο Όμιλος Coca-Cola HBC, κορυφαίος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, κατέλαβε για τέταρτη συνεχή χρονιά την ηγετική θέση, σύμφωνα με τους Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI), ξεπερνώντας όλες τις εταιρείες του κλάδου. Ο Όμιλος συγκέντρωσε 90 μονάδες στη συνολική βαθμολογία, 38 μονάδες πάνω από το μέσο όρο του κλάδου, ως αποτέλεσμα μιας χρονιάς ισχυρών επιδόσεων στις εργασιακές πρακτικές, στη στρατηγική για τις αναδυόμενες αγορές, στα θέματα υγείας – διατροφής αλλά και στο περιβάλλον.

Το 2016 προτεραιότητες του Ομίλου Coca‑Cola HBC παρέμειναν η περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, η προώθηση θετικών αλλαγών από κοινού με τους συνεργάτες του στο πλαίσιο μίας βιώσιμης αλυσίδα αξίας και η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Χτίζοντας στα επιτεύγματα των προηγούμενων ετών, η εταιρεία μείωσε το δείκτη κατανάλωσης νερού που απαιτείται για την παραγωγή ενός λίτρου προϊόντος κατά 3% το 2016. Αντίστοιχα, το ποσοστό χρήσης ενέργειας μειώθηκε κατά 5%, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ενός λίτρου προϊόντος. Παράλληλα, ανακυκλώθηκε το 37% των συσκευασιών που κυκλοφόρησαν στην αγορά το 2016.

Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC εξυπηρετεί περίπου 600 εκατ. καταναλωτές σε 28 χώρες, σε 3 ηπείρους. Το 2016, η εταιρεία επένδυσε €7,3 εκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,6% των εσόδων προ φόρων, σε προγράμματα για τις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την υπεύθυνη διαχείριση υδάτινων πόρων και αναπτυξιακά προγράμματα για τους νέους, σε συνεργασία με περισσότερες από 294 ΜΚΟ.

Επιδόσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Coca‑Cola HBC για το 2016:

  • Άμεση απασχόληση 31.083 εργαζομένων
  • Συνεργασία με 35.000 προμηθευτές
  • Επένδυση €3,1 δισ. σε προμηθευτές
  • Καταβολή €281 εκατ. σε φόρους
  • Μείωση των άμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά
  • Μείωση των αποβλήτων ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος κατά 33% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά
  • Βαθμολογία 88% στο Δείκτη Δέσμευσης Εργαζομένων

Στην Κύπρο, η Α/φοι Λανίτη συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου Coca-Cola HBC, μέσω των πρακτικών που εφαρμόζει στις παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις που λειτουργεί στη χώρα, αλλά και των πρωτοβουλιών της για την αειφόρο ανάπτυξη.

Μάθετε περισσότερα για τις επιδόσεις αειφορίας του Ομίλου Coca‑Cola HBC στο

http://coca-colahellenic.com/en/sustainability/

 

Σχετικά με τον Όμιλο Coca-Cola HBC

 

Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC είναι κορυφαίος εμφιαλωτής προϊόντων της εταιρείας The Coca‑Cola Company με ετήσιες πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Έχοντας εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη, δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και εξυπηρετεί περισσότερους από 595 εκατομμύρια ανθρώπους. Προσφέρει μεγάλη ποικιλία κυρίως μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση αναψυκτικών στις εξής κατηγορίες: ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένο νερό, αθλητικά και ενεργειακά ποτά, και έτοιμο προς κατανάλωση τσάι και καφέ. Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC είναι απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο της προώθησης βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργεί αξία τόσο για τη δραστηριότητά του όσο και για την κοινωνία. Σε αυτό το πνεύμα, προσφέρει προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, προάγει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, διεξάγει την επιχειρηματική του δραστηριότητα με τρόπο που προστατεύει το περιβάλλον και συμβάλλει στη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κατά τόπους κοινωνιών. Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC έχει την κορυφαία θέση στους δείκτες Dow Jones Sustainability Index και βρίσκεται επίσης στο δείκτη FTSE4Good.

Οι μετοχές Coca‑Cola HBC είναι εισηγμένες στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (LSE: CCH) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ATHEX: EEE). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://coca-colahellenic.com .

Πληροφορίες για τους δείκτες αειφορίας Dow Jones (DJSI)

Οι δείκτες αειφορίας DJSI δημιουργήθηκαν το 1999 ως τα πρώτα παγκόσμια ορόσημα αειφόρου ανάπτυξης. Οι δείκτες προσφέρονται από κοινού από την RobecoSAM και τους δείκτες S&P Dow Jones Indices. Η ομάδα παρακολουθεί την απόδοση των κορυφαίων παγκοσμίως εταιρειών στο χρηματιστήριο βάσει οικονομικών, περιβαλλοντολογικών και κοινωνικών κριτηρίων. Οι δείκτες αποτελούν ορόσημο για τους επενδυτές που ενσωματώνουν κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης στο χαρτοφυλάκιό τους και αποτελούν αποτελεσματική πλατφόρμα επικοινωνίας για εταιρείες που επιθυμούν να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές σε αυτόν τον τομέα. Μόνο οι εταιρείες που ανήκουν στο 10% των καλύτερων εταιρειών επιτυγχάνουν την ένταξή τους, αφού αξιολογηθεί μια πλειάδα γενικών και κλαδικών θεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.sustainability-indices.com