Τι λένε οι συμμετέχοντες για το Πρόγραμμα

Εμπνέουμε τους νέους να αναπτύξουν το ταλέντο τους. Δημιουργούμε ευκαιρίες καριέρας και προσωπικής εξέλιξης.