Η Διευθύντρια Εργοστασίων της εταιρείας μας, κ. Ροδάνθη Χατζηπιερή, μιλά για τις δεσμεύσεις του Ομίλου Coca‑Cola HBC διεθνώς αλλά και για τις δράσεις και τα προγράμματα που αναλαμβάνει η Α/φοι Λανίτη προς αυτή την κατεύθυνση στην Κύπρο.

Πρόσφατα, ο Όμιλος Coca-Cola HBC κατέλαβε την ηγετική θέση ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου, σύμφωνα με τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης Dow Jones, ως αποτέλεσμα των υψηλών επιδόσεων αειφορίας που κατέγραψε το 2015. Πού οφείλεται η τόσο σημαντική διάκριση;

Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC κατατάσσεται στην παγκόσμια αξιολόγηση των Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI) εδώ και εννέα χρόνια, ενώ φέτος, για 3η συνεχή φορά, κατακτά την ηγετική θέση ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου. Είμαστε η πρώτη εταιρία που το καταφέρνει αυτό και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι καθώς μία από τις πιο αξιόπιστες κατατάξεις εταιρειών διεθνώς, επιβραβεύει τις ισχυρές, διαφανείς και συνεπείς επιδόσεις μας.

Το γεγονός αυτό, είναι το λογικό αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και συστηματικής προσπάθειας, που γίνεται από τον Όμιλο Coca‑Cola HBC και από κάθε unit ξεχωριστά. Η υπευθυνότητα, η περιβαλλοντική δραστηριότητα και η αειφόρος ανάπτυξη είναι απόλυτα συνυφασμένες με τη λειτουργία μας.

Παράλληλα, αξιοποιούμε θετικά την αλληλεπίδραση μας με τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ακούγοντας και απαντώντας στις ανάγκες τους, μέσω πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, και μακροχρόνιας συνεργασίας με φορείς, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς.

Ποιες είναι αναλυτικότερα οι επιδόσεις αειφορίας που κατέγραψε ο όμιλος το 2015; 

Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC ήταν μια από τις πρώτες 12 εταιρείες παγκοσμίως που το 2015 έθεσε επιστημονικά βασισμένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τόσο για την άμεση όσο και για την έμμεση δραστηριότητά του. Οι στόχοι του Ομίλου για το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και οι δεσμεύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη, υποστηρίζουν έμπρακτα την παγκόσμια δράση για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια του 2015, ο Όμιλος βελτίωσε το ποσοστό χρήσης ενέργειας κατά 7,2%, μείωσε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 11,7% σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Παράλληλα, αύξησε τη χρήση των ανακυκλωμένων συσκευασιών PET κατά 19,4% σε ετήσια βάση. Είχε διψήφια μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μείωσε ακόμη περισσότερο το δείκτη κατανάλωσης νερού, καθώς και την ποσότητα των υλικών συσκευασίας, παρά την αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων.

Στην Κύπρο, η Α/φοι Λανίτη ακολουθεί και υποστηρίζει τις ίδιες δεσμεύσεις και προτεραιότητες, σταθερά προσηλωμένη στη στρατηγική της να δημιουργεί αξία στη χώρα μέσα από την παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα.

Ποιος είναι ο στόχος που θέτει ο όμιλος για την επόμενη χρονιά;

Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC ανακοίνωσε 7 νέους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη με ορίζοντα το 2020. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της εταιρείας είναι οι εξής:

 • Το 40% της συνολικής ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές
 • Ανάκτηση το λιγότερο 40% κατά μέσο όρο, των συσκευασιών που προωθεί στην αγορά
 • Το 20% της συνολικής ποσότητας PET που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες, θα προέρχεται από ανακυκλωμένο PET ή/και από PET που έχει παραχθεί από ανακυκλώσιμα υλικά
 • Μείωση των υλικών συσκευασίας κατά 25% ανά λίτρο παραγόμενου προϊόντος
 • Πάνω από το 95% των κύριων αγροτικών πρώτων υλών, θα είναι πιστοποιημένο βάσει των Κατευθυντήριων Αρχών Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής του Συστήματος της Coca‑Cola (Sustainable Agricultural Guiding Principles)
 • Επένδυση τουλάχιστον 2% των ετήσιων προ φόρων εσόδων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται
 • Διπλασιασμός του αριθμού των εργαζομένων που συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, στο 10%

Οι νέοι στόχοι προστίθενται στις αρχικές δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν το 2015 για τη μείωση της χρήσης νερού και του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 30% και 50% αντίστοιχα.

 • 7,2% βελτίωση του ποσοστού χρήσης ενέργειας
 • 11,7% Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Η συγκεκριμένη πολιτική του Ομίλου ακολουθείται στην Κύπρο;

Φυσικά. Η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη υλοποιείται και στις 28 χώρες του Ομίλου, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του. Στην Κύπρο, η Α/φοι Λανίτη ακολουθεί και υποστηρίζει τις ίδιες δεσμεύσεις και προτεραιότητες, σταθερά προσηλωμένη στη στρατηγική της να δημιουργεί αξία στη χώρα μέσα από την παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα. Έχουμε ενσωματώσει την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην καθημερινή μας λειτουργία και εργαζόμαστε πάντα με στόχο να συμβάλλουμε θετικά στη χώρα μας και να είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και υλοποιούμε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, καλλιεργώντας μια νέα κουλτούρα.

Πόσο ευαισθητοποιημένος είναι ο Όμιλος σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον και ποιες πρακτικές υιοθετεί στην Κύπρο;

Για τον Όμιλο Coca‑Cola HBC, η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλη την αλυσίδα αξίας είναι βασική προτεραιότητα. Από το 2004 θέτει ετήσιους στόχους βελτίωσης, σε 4 βασικούς άξονες: α) την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, β) την ενέργεια και προστασία του κλίματος, γ) τη συσκευασία και ανακύκλωση, δ) τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

Στην Κύπρο, ακολουθώντας τις ίδιες δεσμεύσεις, μελετούμε διαρκώς τις επιδόσεις μας και τις πρακτικές που υιοθετούμε στις εγκαταστάσεις μας, με σταθερό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο φυσικό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό,  έχουμε πετύχει μείωση του δείκτη χρήσης ενέργειας κατά 32% (2013-2015), μείωση του δείκτη χρήσης νερού κατά 19% για την ίδια χρονική περίοδο. Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, κυμάνθηκαν στο 15,51%  στο διάστημα 2014-2015 και το ποσοστό ανακύκλωσής τους στις παραγωγικές μονάδες έφτασε το 94,3%  για το ίδιο διάστημα. Επίσης ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πρώτη φάση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την υπεύθυνη διαχείριση νερού (European Water Stewardship -ΕWS) για την μονάδα του Κύκκου και θα λάβουμε και την σχετική πιστοποίηση εντός του 2016.

Επιπλέον, ως Σύστημα της Coca‑Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca‑Cola Company) υλοποιούμε από το 2013 το Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό», που στοχεύει στην εξοικονόμηση του νερού και την ορθή χρήση του. Σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) έχουν εγκατασταθεί μέχρι τώρα 15 συστήματα ανακύκλωσης νερού και συλλογής βρόχινου νερού σε διάφορα σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα την ετήσια εξοικονόμηση 3.000.000 λίτρων νερού.

 

 • €8,2 εκ. επένδυση σε προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας
 • 230 συνεργαζόμενες ΜΚΟ

Ο Όμιλος επενδύει σταθερά και στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων. Σε ποιους τομείς κυρίως εστιάζει και ποια είναι τα σχέδια του για το μέλλον;

Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC, αποτελεί ενεργό μέλος της κοινωνίας σε κάθε μία από τις 28 χώρες που δραστηριοποιείται. Μέσα στο 2015, η εταιρεία επένδυσε €8,2 εκατ. – το 2,3% των εσόδων προ φόρων του έτους–εστιάζοντας στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεύθυνη διαχείριση υδάτινων πόρων, καθώς και την ανάπτυξη των νέων, σε συνεργασία με περισσότερες από 230 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Αυτοί είναι και οι κύριοι τομείς δράσης στους οποίους θα επικεντρωθεί και μελλοντικά και οι αντίστοιχοι τομείς εστίασης και για την Κύπρο.

Η Α/φοι Λανίτη υλοποιεί σταθερά δράσεις με στόχο την κοινωνική ευημερία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της χώρας μας και διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με φορείς και ΜΚΟ σε όλη την Κύπρο, στηρίζοντας την τοπική κοινωνία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, παρέχουμε ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην εταιρία μας για νέους απόφοιτους μέσα από Graduate Trainee Program και συνεργαζόμαστε με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου, με στόχο να συνδυάσουμε το κοινωνικό μας έργο με τη συνεισφορά στην εκπαίδευση των αυριανών ηγετών της κυπριακής επιχειρηματικότητας.