Το 2016, περισσότεροι από 700 εκπαιδευτικοί της Δημοτικής και της Μέσης Εκπαίδευσης ήρθαν σε επαφή με το εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό «Το άλλο νερό» και ενημερώθηκαν για τη σημασία του νερού και της ορθής χρήσης του.

 

Στις μέρες μας το θέμα της λειψυδρίας είναι ιδιαίτερα οξύ και η ενημέρωση και εκπαίδευση ως προς την ορθή διαχείριση του νερού είναι μείζονος σημασίας για την εξασφάλιση ενός καλύτερου αύριο για όλους.

Για την εταιρεία μας η ορθή διαχείριση του νερού αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην οποία απαντάμε με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» που υλοποιείται στη χώρα μας από το 2013 από τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) σε συνεργασία με το σύστημα της Coca‑Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca‑Cola Company). Κύριος στόχος του η αντιμετώπιση της λειψυδρίας και η δημιουργία μίας νέας κουλτούρας σχετικά με την σωστή διαχείριση του νερού που θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση του από τις επόμενες γενιές.

Με αυτό σαν γνώμονα, το πρόγραμμα λειτουργεί πολυεπίπεδα και περιλαμβάνει δραστηριότητες παρέμβασης σε σχολεία και δημόσια κτήρια, που επιτυγχάνουν ουσιαστική εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού, αλλά παράλληλα αξιοποιεί και εκπαιδευτικά εργαλεία μάθησης για τους υδατικούς πόρους προκειμένου να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει τις νεότερες γενιές.

Το 2016, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών και μαθητών, πάνω στο εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό «Το άλλο νερό», που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος. Για την ενημέρωση του κοινού οργανώθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο Περιβάλλοντος 6 σειρές εκπαιδευτικών σεμιναρίων που κάλυψαν όλες τις Επαρχίες της Ελεύθερης Κύπρου. Τα σεμινάρια ήταν βιωματικά και περιλάμβαναν πολλαπλές ασκήσεις και απτά παραδείγματα που θα βοηθήσουν τους καθηγητές να ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύουν αντίστοιχα τους μαθητές τους.

 

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί είναι ιδιαιτέρα πλούσιο και προσεγγίζει εξειδικευμένες πτυχές του νερού αναφορικά με τους μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους, τον κύκλο του νερού στη Μεσόγειο, το νερό στον τόπο μας, την πολιτιστική μας κληρονομία και παράδοση, την συνετή χρήση του νερού, το ρόλο των ΜΜΕ στην ανάδειξη του υδατικού προβλήματος στην Κύπρο, το ρόλο του πολίτη και την ανάληψη δράσης σε θέματα εξοικονόμησης νερού και ορθολογικής κατανάλωσής του.

Πέρα από τα Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν, το υλικό διανεμήθηκε δωρεάν από το Ινστιτούτο, σε περισσότερους από 700 εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και της Μέσης Εκπαίδευσης, καλύπτοντας το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μαθητών του τόπου μας και παράλληλα εντάχθηκε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της ΠΕ/ΕΑΑ, ως συμπληρωματικό βοήθημα της θεματικής ενότητας νερό και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και έργα, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ή αποκατάσταση 14 συστημάτων ανακύκλωσης γκρίζου νερού και ενός συστήματος συλλογής βρόχινου νερού, σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σχολεία.