Συνεργαζόμαστε με το θεσμό των Special Olympics, δίνοντας στους αθλητές τη δυνατότητα να αναπτύσσονται σωματικά, διανοητικά, κοινωνικά και πνευματικά και να συμμετέχουν στη χαρά του αθλητισμού σε ένα περιβάλλον σεβασμού, αποδοχής και κοινωνικής ένταξης.