Ο διεθνής οργανισμός Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med) οραματίζεται έναν κόσμο σωστής διαχείρισης υδάτων. Εμείς στεκόμαστε δίπλα στο όραμά του, βοηθώντας την αποστολή του να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.