Στηρίζουμε το σημαντικό έργο του Ερυθρού Σταυρού, που στοχεύει πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, φροντίζοντας άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού.