Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025

Επιδιώκουμε να μεγαλώνουμε τη δραστηριότητά μας, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Θέτουμε όλο και πιο αυστηρούς στόχους βελτίωσης και εργαζόμαστε για να τους επιτύχουμε.

Αναγνωρίζουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις

Ως μέλος του Ομίλου Coca‑Cola HBC, ο οποίος διακρίνεται για την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί και κατέχει ηγετική θέση στο Dow Jones Sustainability Index, έχουμε θέσει ψηλά τον πήχη για τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζουμε σε τοπικό επίπεδο. Μέσω µιας διαδικασίας ανάλυσης επιπτώσεων, του διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και με τη διεξαγωγή ελέγχων σε τακτική βάση, εντοπίζουμε τους τομείς μπορούμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη βελτίωση.

Αυτοί οι τομείς είναι:

 • Μείωση των εκπομπών ρύπων
 • Ορθολογική διαχείριση του νερού
 • Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα (World Without Waste)
 • Υπεύθυνες προμήθειες
 • Μείωση των Θερμίδων στο Χαρτοφυλάκιο των Αναψυκτικών
 • Φροντίδα των ανθρώπων αλλά και των κοινωνιών που δραστηριοποιείται

Συνολικά δεσμευόμαστε για 17 νέους στόχους μέχρι 2025, με άμεση προτεραιότητα από τον Όμιλο Coca‑Cola HBC στους παρακάτω:

 • Το 50% των ψυγείων μας σε σημεία πώλησης να είναι ενεργειακά αποδοτικά
 • Το 100% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων μας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία να προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας
 • Να συμβάλουμε στη διαθεσιμότητα νερού σε περιοχές με πιθανότητα λειψυδρίας
 • Συμβολή στη συλλογή συσκευασιών, ισοδύναμων με το 75% του όγκου που διαθέτουμε στην αγορά
 • Γυναίκες στο 50% των διευθυντικών θέσεων
 • 1.000.000 νέοι θα εκπαιδευτούν μέσω του προγράμματος Youth Empowered

Σύμπραξη με τους κοινωνικούς εταίρους

Σε διεθνές επίπεδο, ο Όμιλος Coca‑Cola HBC είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για το κλίμα, της μεγαλύτερης παγκόσμιας επιχειρηματικής συμμαχίας για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.