Συσκευασία και Ανακύκλωση

H βιωσιμότητα των συσκευασιών μας είναι απαραίτητη στον τρόπο λειτουργίας μας.

Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών μας σε κάθε φάση του κύκλου ζωής τους, μέσα από ενέργειες όπως:

  • Μείωση της ποσότητας των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούμε
  • Αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών που περιέχουν οι συσκευασίες
  • Προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών (ανακύκλωση μπουκαλιών και αλουμινίου) και της ανάκτησης

Μείωση του όγκου των συσκευασιών

Η μείωση της ποσότητας των υλικών που χρησιμοποιούμε στις συσκευασίες μας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Γιατί εκτός από τις μικρότερες ποσότητες υλικών που απαιτούνται, η κίνηση αυτή συμβάλλει επίσης στη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της συσκευασίας: από την παραγωγή στη μεταφορά και έπειτα στην τελική διάθεση ή την ανακύκλωση.

Η φιάλη Ultra-Glass, η οποία χρησιμοποιεί κατά 1/3 λιγότερο γυαλί, κυκλοφορεί στην Κύπρο και σε 16 ακόμη χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται o Όμιλος Coca‑Cola HBC.

Μία ακόμη μείωση αφορά στο νέο πώμα που εισάγουμε μέσα στο 2016 σε όλες τις συσκευασίες PET, με την εξοικονόμηση στο πλαστικό του πώματος να ανέρχεται σε 25% σε ετήσια βάση.

  • 15,51% στέρεα απόβλητα
  • 94,3% ανακύκλωση στερεών αποβλήτων στις παραγωγικές μονάδες
  • 9% μείωση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Πρώτες Ύλες και Στερεά Απόβλητα

Χρησιμοποιούμε πιο αποδοτικά τις πρώτες ύλες

Ακολουθώντας την αρχή: Μειώνω - Επαναχρησιµοποιώ – Ανακυκλώνω (Reduce, Recover & Re-Use), στοχεύουμε στην πιο αποδοτική χρήση των περιορισµένων φυσικών πόρων, καθώς και στη µείωση των παραγόµενων στερεών αποβλήτων, που προκύπτουν από κάθε βιοµηχανική δραστηριότητα. Στην περίπτωση της βιοµηχανίας ποτών, τα στερεά απόβλητα αποτελούνται κυρίως από δύο κατηγορίες:

  • Απόβλητα από τη διαδικασία παραγωγής (δηλαδή από τη συσκευασία των προϊόντων ή τη χρήση των συστατικών).
  • Απόβλητα συσκευασίας µετά την κατανάλωση (όπως είναι οι χρησιµοποιηµένες συσκευασίες).

Για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της παραγωγής και των παραγώγων της, καθώς και για να χρησιμοποιούμε τις πρώτες ύλες μας πιο αποδοτικά, συνεργαζόμαστε εντατικά με τους προμηθευτές μας. Οι θετικές επιπτώσεις από αυτή μας τη δράση είναι πολλαπλές αφού καταφέραμε να μειώσουμε την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή συσκευασιών και για την κατανομή των πρώτων υλών.

Ανακυκλώνουµε τα στερεά απόβλητα της παραγωγής µας

Στόχος μας είναι να µειώνουμε τα στερεά απόβλητα που παράγουμε και παράλληλα να ανακυκλώνουμε ή να ανακτάμε, όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά. Προκειµένου να το πετύχουμε, συνεργαζόμαστε µε αδειοδοτηµένους φορείς ανακύκλωσης καθώς και µε κυβερνητικούς φορείς.

Ανακυκλώνουµε τη γραφική μας ύλη

Η χρήση υλικών γραφείου (χαρτιού, µελανιών, οικιακών µπαταριών) μπορεί να έχει µικρή επίπτωση σύμφωνα με την Ανάλυση Επίδρασης που πραγµατοποιούµε, όμως εμείς θέλουμε να τη διαχειριστούµε. Για τον λόγο αυτό, εφαρµόζουµε προγράµµατα ανακύκλωσης χαρτιού, µελανιών και οικιακών µπαταριών, σε όλες τις μονάδες και τα γραφεία µας.

Διαχειριζόµαστε υπεύθυνα ειδικά υλικά

Φροντίζουμε για την υπεύθυνη αποκοµιδή των αποβλήτων που παράγονται, ιδιαίτερα για υλικά ειδικού τύπου, που περιέχουν συστατικά που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (όπως λάδια, λαµπτήρες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός).

Φροντίζουµε για την ανακύκλωση συσκευασιών µετά τη χρήση

Βοηθούμε στη δημιουργία υποδομής για την ανακύκλωση και παροτρύνουμε τους καταναλωτές να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες των αναψυκτικών. Ως σήμερα ο Όμιλος Coca‑Cola HBC έχει συμβάλει στη δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης σε 19 χώρες, ενώ είναι συνιδιοκτήτης 17 οργανώσεων ανακύκλωσης και ανάκτησης. Στην Κύπρο αναλάβαμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του συστήματος Green Dot για τη συλλογή, ανάκτηση και ανακύκλωση συσκευασιών αναψυκτικών για λογαριασμό του κλάδου μας.

Παράλληλα, ο οργανισμός είναι μέλος του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου οργανισμών συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών, του Packaging Recovery Organisation Europe που εδρεύει στις Βρυξέλλες (PRO EUROPE) και συμπεριλαμβάνει 31 άλλα παρόμοια συστήματα από όλο τον κόσμο (περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό στην ιστοσελίδα www.pro-e.org). Με την παραπάνω συμμετοχή, το Σύστημα κατέστη ο αποκλειστικός διαχειριστής του σήματος Green Dot στην Κύπρο.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς όπως την Green Dot και μεγάλους Δήμους ηγούμαστε εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καταναλωτών για ανακύκλωση των συσκευασιών και υλικών που χρησιμοποιούν καθημερινά.