Πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε τόσο υγιείς και ισχυροί όσο είναι και οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Γι' αυτό και τις στηρίζουμε με κάθε τρόπο!

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε υπεύθυνα και να έχουμε έντονη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινότητα, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Μέσα στα χρόνια, η συμβολή και η προσφορά μας στις κοινότητες έχει εξελιχθεί από φιλανθρωπικές ενέργειες σε μακροπρόθεσμα κοινωνικά προγράμματα για τη δημιουργία κοινής αξίας και μετρήσιμη θετική επιρροή.

Για να μεγιστοποιηθεί η επιρροή μας, επικεντρωνόμαστε σε τομείς που είναι στρατηγικής σημασίας για την επιχείρησή μας και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η συνεισφορά μας στην κοινωνία υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη της νέας γενιάς, την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την παροχή βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ως μέλος του Ομίλου Coca‑Cola HBC, ο οποίος διακρίνεται για την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί και την ηγετική θέση που κατέχει στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones, θέτουμε ψηλά τον πήχη στις πρακτικές και στα προγράμματα που εφαρμόζουμε σε τοπικό επίπεδο, απαντώντας στις σύγχρονες και συνεχώς, μεταβαλλόμενες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας. Με στόχο να εξασφαλιστεί η επιτυχία των μακροπρόθεσμων στρατηγικών μας προσπαθειών, παρέχουμε ουσιαστικές χρηματοδοτήσεις, επενδύουμε στις συνεργασίες και ενθαρρύνουμε την εθελοντική προσφορά των εργαζομένων μας.

Στιγμιότυπο από το Youth Empowered, Λεμεσός 2018.

Ανάπτυξη των νέων

Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να επενδύουμε στους νέους, καθώς πιστεύουμε στις δυνατότητές και την ικανότητά τους να διαμορφώσουν ένα καλύτερο αύριο. Γι’ αυτό και στηρίζουμε δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων τους. 

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουμε είναι το Youth Empowered

Εθελοντές συμμετέχουν στο πρόγραμμα Pafos 2017.

Τοπικές Κοινωνίες

Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη και η αειφορία συμβαδίζουν με την κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία. Η δέσμευση αυτή πηγάζει από ένα συναίσθημα υπευθυνότητας και όχι απλής υποχρέωσης. Στηρίζεται στις θεμελιώδεις αξίες που τηρούνται από το σύνολο των εργαζομένων μας και μετουσιώνεται σε πράξη μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και «επιστροφής» μέρους των εσόδων από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, στους συνανθρώπους μας και τις τοπικές κοινωνίες. 

Εθελοντές της εταιρείας μας συμμετέχουν στον Οδικό Έρανο της Πορείας Χριστοδούλας τον Απρίλιο του 2019.

Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες 

Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσφορά προς κάθε ομάδα που βρίσκεται σε ανάγκη, σε κάθε ευκαιρία για κοινωνική δράση που μας παρουσιάζεται. Στο πλαίσιο αυτό, ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα για δωρεές προϊόντων, έχουμε ενθουσιώδεις εθελοντές μεταξύ των εργαζομένων μας και συνεργαζόμαστε στενά με φιλανθρωπικές οργανώσεις και , ΜΚΟ. Διαχρονικοί συνεργάτες μας είναι οι Global Water Partership - GWP, AKTI Project and Research Centre ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ο Ερυθρός Σταυρός , ο ΠΑΣΥΚΑΦ ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και δεκάδες ακόμη φορείς, σύνδεσμοι, σύλλογη, σχολεία, μικρές ή μεγάλες οργανώσεις που χρειάζονται τη στήριξή μας.

Εθελοντική δενδροφύτευση στο δάσος της Σολέας το 2016.

Έκτακτη Βοήθεια 

Χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις μας και τα συστήματα διανομής μας, παρέχουμε επείγουσα βοήθεια σε περίπτωση φυσικών καταστροφών -για παράδειγμα, μέσω παροχής νερού σε περίπτωση πυρκαγιάς.Πρόσφατο παράδειγμα, η συμβολή μας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Σολέα το καλοκαίρι του 2016. Η εταιρεία μας ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πυροσβεστών και των εθελοντών που κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. Επιπλέον, μαζί με την Coca‑Cola προχωρήσαμε σε δωρεά $50.000 στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν την ζωή τους και εκείνων που τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης.