ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΡΟ

Το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» ξεκίνησε το 2013, με την αποκλειστική χρηματοδότηση ύψους $680.000 από το Ίδρυμα της Coca‑Cola, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med). Το πρόγραμμα, από το οποίο η Κύπρος θα επωφελείται για πολλά χρόνια, εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης της Coca - Cola HBC Κύπρου και της The Coca Cola Company για υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών και για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα, προωθεί την αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού, μέσα από την προώθηση εναλλακτικών μορφών νερού, όπως το βρόχινο ή το γκρίζο νερό, προκειμένου να καλύψουν δευτερεύουσες χρήσεις όπως η άρδευση πράσινων χώρων. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω του «Αποστολή Νερό» εξοικονομούνται 40.273.000 λίτρα νερού ετησίως, σε μία χώρα όπως είναι η Κύπρος η οποία ταλαιπωρήθηκε επανειλημμένα στο παρελθόν από τη λειψυδρία. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ειδικά των παιδιών για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιήθηκαν 19 έργα εθνικής σημασίας, εγκαταστάθηκαν και αποκαταστάθηκαν 16 συστήματα συλλογής «γκρίζου νερού» σε σχολεία και γήπεδα, εκπαιδεύτηκαν 30 τεχνικοί, επιμορφώθηκαν 280 εκπαιδευτικοί, ενώ επωφελήθηκαν 83.621 κάτοικοι της Κύπρου.

Δείτε εδώ το ντοκιμαντέρ για την ολοκλήρωση του προγράμματος

Play

Το πρόγραμμά μας στοχεύει στην:

  • Συμβολή στην άμβλυνση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσα από την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων
  • την ενημέρωση του κοινού για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων
  • τον ανοιχτό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους
  • και την καλλιέργεια μίας νέας κουλτούρας για τη σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού.
  • $680.000 Συνολική επένδυση για το Πρόγραμμα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΡΟ
  • 19 Έργα εθνικής σημασίας
  • 40.273.000 λίτρα νερού εξοικονομούνται ετησίως

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του Προγράμματος «Αποστολή Νερό» είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς το νερό είναι πηγή ζωής και αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά για την επιβίωση και την καλοζωία μας. Το συγκεκριμένο έργο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία στην ευαίσθητη περιοχή της Κύπρου που έχει αναγνωριστεί ως μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη έλλειψη αποθέματος υδάτων.

Μάλιστα, η φήμη του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας καθώς το 2015 βραβεύτηκε ως η δεύτερη καλύτερη πρακτική σε Παγκόσμιο Επίπεδο στον Διαγωνισμό World Water Showcase του 7ου Παγκόσμιου φόρουμ για το νερό.