Η προσέγγισή μας

Εργαζόμαστε με συνέπεια για να εντάσσουμε την εταιρική ευθύνη και την βιωσιμότητα σε κάθε κομμάτι της δραστηριότητάς μας.

Η εταιρική μας ευθύνη και η βιωσιμότητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τρόπου που ενεργούμε ως επιχείρηση. Η δέσμευση σε αυτές τις πρακτικές είναι βαθιά εδραιωμένη στην αποστολή, τις αξίες και την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας μας. Καθορίζει κάθε μας απόφαση, διασφαλίζοντας ότι δημιουργούμε διαχρονική και πραγματική αξία και συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο.

Η επιχειρηματική στρατηγική μας βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της δημιουργίας και ανταλλαγής αξίας με όλα μας τους εταίρους: τους καταναλωτές, τους πελάτες, τις κοινότητες/τοπικές κοινωνίες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους. Αυτή υπαγορεύει τον τρόπο λειτουργίας, τις δραστηριότητες και τις σχέσεις που αναπτύσσουμε.

Τομείς προτεραιότητας

Παρακολουθούμε την επίδοση και θέτουμε στόχους για κάθε έναν από τους 4 πυλώνες που συνθέτουν την προσέγγιση της Coca - Cola HBC Κύπρου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 • Περιβάλλον
 • Κοινωνία
 • Χώρος Εργασίας
 • Αγορά
Clouds and sky reflected in the water

Προστατεύουμε το περιβάλλον

Ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, όταν αυτό είναι εφικτό, θέτοντας τους παρακάτω στόχους:

 • Μειώνουμε την κατανάλωση νερού, ενέργειας και την παραγωγή αποβλήτων
 • Μειώνουμε δραστικά την εκπομπή αέριων ρύπων
 • Βελτιώνουμε την ανάκτηση και ανακύκλωση της συσκευασίας και μειώνουμε τα απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής
 • Εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα των πόρων

Μάθετε περισσότερα για την περιβαλλοντική μας προσέγγιση

Στηρίζουμε την Κοινωνία

Προσφέρουμε στις τοπικές κοινωνίες:

 • Δημιουργώντας ένα θετικό κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε
 • Υποστηρίζοντας περιβαλλοντικά προγράμματα διαχείρισης του νερού
 • Προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης και δημιουργώντας συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
 • Συνεργαζόμαστε με διάφορους οργανισμούς με σκοπό την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε  εδώ για το πώς συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινωνίες

Φροντίζουμε το περιβάλλον εργασίας

Επενδύουμε διαρκώς στους ανθρώπους μας, αφού το ταλέντο, οι δεξιότητες και ο ενθουσιασμός τους συμβάλλουν άμεσα στην επιτυχία της επιχείρησής μας:

 • Δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων υγείας και ασφάλειας
 • Δημιουργούμε ένα θετικό περιβάλλον εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς
 • Διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση για όλους
 • Σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων μας να συνδικαλίζονται
 • Προσελκύουμε ικανούς και ταλαντούχους εργαζόμενους και τους βοηθάμε να αναπτυχθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους
 • Εμπνέουμε το πνεύμα του εθελοντισμού στους εργαζομένους μας

 Μάθετε περισσότερα

Συνεισφέρουμε στην αγορά

Ανταποκρινόμαστε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για πιο υγιεινές επιλογές και επεκτείνουμε συνεχώς την γκάμα των προϊόντων μας, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα των ποτών μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και καταναλωτών μας.

 

 • Ακολουθούμε τα πρότυπα και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις εταιρικές αρχές που ορίζονται από τον Όμιλο Coca‑Cola HBC και τα σχετικά διεθνή πρότυπα.
 • Δεσμευόμαστε για την εφαρμογή των στρατηγικών μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής επιτροπής ανταγωνισμού.
 • Έχουμε εξασφαλίσει τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, μέσα από αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής. Προμηθευόμαστε επίσης υλικά και συσκευασίες μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές.
 • Συμμορφωνόμαστε με τις αρχές διαφημιστικής δεοντολογίας, οι οποίες ορίζονται από τους αρμόδιους οργανισμούς και διασφαλίζουμε ότι το επικοινωνιακό μας υλικό είναι νόμιμο, δίκαιο και ειλικρινές σε όλους τους τομείς.
 • Οι Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτών εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές μας πληρούν συγκεκριμένα και προκαθορισμένα πρότυπα.
 • Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα και τις προτάσεις των πελατών και των καταναλωτών μας και διατηρούμε ανοικτή επικοινωνία μαζί τους.

Διαβάστε εδώ περισσότερα