Δείκτες βιωσιμότητας

Τόσο στον Όμιλο Coca‑Cola HBC, όσο και στην Coca - Cola HBC Κύπρου δεσμευόμαστε να είμαστε πρωτοπόροι του κλάδου μας στην εφαρμογή βιώσιμων απόδοσης και πρακτικών.

Dow Jones Sustainability Indices logo

Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI)

Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC είναι ο παγκόσμιος ηγέτης ως προς τη βιωσιμότητα στον κλάδο των αναψυκτικών.  

Βρίσκεται στην κορυφή του Παγκόσμιου Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI World) και του Ευρωπαϊκού Δείκτη Βιωσιμότητας (Europe Sustainability Index) για 3 συνεχόμενες χρονιές (2014-2016), κάτι που καμία άλλη εταιρεία του κλάδου δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Από το 2008, συμπεριλαμβανόμαστε κάθε χρόνο στο DJSI, γεγονός που αποτελεί αναγνώριση της αφοσίωσης μας στη διαρκή βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Δείκτης DJSI δημιουργήθηκε το 1999 και θεωρείται παγκόσμιο ορόσημο, όσον αφορά στην εταιρική αειφόρο ανάπτυξη.

Περισσότερα για τους δείκτες DJSI

RobecoSAM sustainability award logo

RobecoSAM

Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC χαρακτηρίστηκε ως «Ηγέτης της Βιομηχανίας», η εταιρεία με την κορυφαία απόδοση στον κλάδο των αναψυκτικών και κέρδισε την παγκόσμια διάκριση “Gold Class” στην ετήσια Αξιολόγηση Εταιρικής Βιωσιμότητας της RobecoSAM.

Η RobecoSAM είναι ειδικός στις επενδύσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Η Αξιολόγηση Εταιρικής Βιωσιμότητας εστιάζει στη μελέτη σημαντικών οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τους βασικούς παράγοντες δημιουργίας αξίας μιας εταιρείας.

Περισσότερα για το RobecoSAM

FTSE4Good logo

FTSE4Good

Ο Όμιλος Coca‑Cola HBC συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη FTSE4Good, κάθε χρόνο από το 2001. Πρόκειται για μια σειρά δεικτών που σχεδιάστηκαν για τον υπολογισμό της απόδοσης των εταιρειών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και εφαρμόζουν ισχυρές Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές και Διοικητικές πρακτικές (ESG).

Περισσότερα για το FTSE4Good

GRI Index

Στόχος μας είναι να κάνουμε απολογισμό της προόδου μας σε σημαντικά ζητήματα με συνεκτικό και διαφανή τρόπο. Γι’ αυτό το λόγο, εφαρμόζουμε το κορυφαίο μοντέλο GRI για την έκδοση του απολογισμού βιωσιμότητας και βελτιωνόμαστε διαρκώς συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους ποσοτικούς στόχους και δείκτες (γενικούς και σχετικούς με το GRI) στην ετήσια έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το GRI θέτει τα πρότυπα και αναπτύσσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την έκδοση του απολογισμού από επιχειρήσεις και οργανισμούς, ώστε να συνειδητοποιούν και να επικοινωνούν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους σε σημαντικά ζητήματα βιωσιμότητας.

Επιπλέον, τηρούμε τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές του Global Compact για να εξασφαλίσουμε μια ολοκληρωμένη απόδοση όσον αφορά την έκδοση του απολογισμού σχετικά με τη σημαντικότητα, το εύρος και την ποιότητα των δεδομένων. Το Global Compact παρέχει ένα πλαίσιο που βασίζεται σε αρχές και πρακτικές, που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους υπεύθυνα και να τηρούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην κοινωνία.