Η υγεία των καταναλωτών μας είναι πρωταρχικό μας μέλημα.

Για αυτόν τον λόγο, στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τη ζήτηση για ευρεία επιλογή προϊόντων, για διευρυμένη παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, για υπεύθυνες πωλήσεις και μάρκετινγκ, καθώς και για την προώθηση του αθλητισμού και σχετικών δραστηριοτήτων.