Η Τhe Coca‑Cola Company έχει ορίσει κατευθυντήριες αρχές βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Μία υγιής και βιώσιμη αγροτική αλυσίδα εφοδιασμού είναι απαραίτητη για την ευημερία των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, και είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησής μας. Η προσέγγισή μας βασίζεται στις αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του χώρου εργασίας και βοηθά στην οικοδόμηση πιο βιώσιμων κοινοτήτων.

Η αγροτική ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόκλησης της βιωσιμότητας. Η αύξηση του πληθυσμού και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δημιουργούν πρόσθετη ζήτηση για τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα. Σε μια εποχή που λιγοστεύουν οι πόροι και παράλληλα αυξάνεται η ζήτηση και η μεταβλητότητα των τιμών, οι απαιτήσεις για νερό, τρόφιμα και ενέργεια τέμνονται με τις επιχειρήσεις, τις κοινότητες και τους αγρότες.

Μία υγιής και βιώσιμη αγροτική αλυσίδα εφοδιασμού είναι απαραίτητη για την ευημερία των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, και είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησής μας. Η προσέγγισή μας βασίζεται στις αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του χώρου εργασίας και βοηθά στην οικοδόμηση πιο βιώσιμων κοινοτήτων.