Η Πολιτική Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου μας έχει τέσσερις κύριους άξονες.

Επικεντρώνεται σε στρατηγικούς τομείς επένδυσης, προωθεί τη δραστηριοποίηση των εργαζομένων, αποτυπώνει τη συνολική μας προσέγγιση και βοηθάει να εμπνεύσουμε ένα καλύτερο μέλλον, μέσα από τη μακρόχρονη και βιώσιμη υποστήριξη των αποδεκτών της συνεισφοράς μας.