Οι θέσεις μας για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ).

Σε καμία από τις 28 χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλός μας, δεν χρησιμοποιούμε συστατικά που έχουν τροποποιηθεί γενετικά ή προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.