Έχουμε καθιερώσει τις βασικές αρχές της φορολογικής πολιτικής μας, τις διαδικασίες που ακολουθούμε και τον τρόπο που τις διαχειριζόμαστε.