Το νερό είναι αγαθό ζωτικής σημασίας και η αξία του για την ανάπτυξη τόσο των ανθρώπων όσο και των κοινωνιών είναι ανεκτίμητη. Εργαζόμαστε σκληρά για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της παραγωγικής μας δραστηριότητας στα αποθέματα νερού και προωθούμε τη σωστή διαχείριση των υδάτων σε όλες τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε, διασφαλίζοντας ότι η χρήση του νερού γίνεται πάντα με σεβασμό στις ανάγκες τους.

Πιστεύουμε ότι ο κλάδος μας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στις σημερινές προκλήσεις γύρω από το νερό. Αναγνωρίζουμε ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει βαθύτατα τη διαθεσιμότητα του νερού και εργαζόμαστε για να μετριάσουμε τις αλλαγές αυτές.