Ως μέλος της UNESDA (Ένωση Παραγωγών Αναψυκτικών Ποτών της Ε.Ε.), τηρoύμε τις δεσμεύσεις της σχετικά με τη δημόσια εκπαίδευση, τον υγιεινό τρόπο ζωής, τα προγράμματα σωματικής δραστηριότητας, την πληροφόρηση των καταναλωτών, καθώς και σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων.