Έχουμε δεσμευτεί να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους λόγω ατυχήματος από επαγγελματικό όχημα.

Ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζόμενους να εφαρμόζουν πρακτικές ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων και εκτός των εργάσιμων ωρών.