Η Α/φοί Λανίτη απέσπασε τιμητική διάκριση από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού και την έμπρακτη συμμετοχή της στις δράσεις των κυπριακών εθελοντικών ομάδων.

Η Α/φοί Λανίτη τιμήθηκε με τιμητική διάκριση από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού καθώς «βοήθησε και υποστήριξε με κοινωνικές δράσεις και στον μεγαλύτερο δυνατό και καινοτόμο βαθμό, κατά το 2014-2015, εθελοντικές οργανώσεις μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) ή/και τις ευπαθείς ομάδες που εκπροσωπούν ή συνέβαλαν στον σκοπό που επιτελούν».