Το 2009 απονεμήθηκε στην Α/φοί Λανίτη το βραβείο αριστείας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της από το επιχειρηματικό περιοδικό InBusiness.