Οι αρχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου Coca‑Cola HBC αποτελούν τη βάση για ό,τι κάνουμε. Το επιχειρηματικό μας σχέδιο καθορίζει τις δραστηριότητες, τις σχέσεις και τους στόχους μας. Όλα αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε για να δημιουργήσουμε πραγματική αξία για όλους, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Οι πόροι μας

Όλα ξεκινούν από τους πόρους μας που διαχειριζόμαστε με προσοχή.

Προσθέτουμε αξία

διευρύνοντας τη διανομή μας, με σκοπό να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας.

καθώς λειτουργούμε με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας και με σκοπό να προσφέρουμε άψογη εξυπηρέτηση.

κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των εταίρων και την αγάπη των καταναλωτών μας.

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η αξία που δημιουργούμε για τους εταίρους μας εξασφαλίζει στην ουσία αξία και για την εταιρεία μας.