Εφοδιαστική αλυσίδα

Η εφοδιαστική αλυσίδα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη βιωσιμότητα στην αλυσίδα αξίας μας.

Η εφοδιαστική αλυσίδα μας είναι υπεύθυνη για τις προμήθειες, το σχεδιασμό, τη βιομηχανική παραγωγή και τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υπεύθυνη διαχείριση της βιωσιμότητας, αφού μεριμνά για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας σε κάθε διαδικασία και εξετάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας μας - από την προμήθεια πρώτων υλών και την παραγωγή του τελικού προϊόντος, μέχρι τη διανομή στους πελάτες μας.

Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της εξειδίκευσης των ανθρώπων μας, της απόλυτης προσήλωσής στην ποιότητα και της διαρκούς επένδυσης σε προηγμένες τεχνολογίες.