76 χρόνια τώρα δημιουργούμε αξία στην οικονομία συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Κύπρου, μέσα από την παραγωγική και εμπορική μας δραστηριότητα.

H ανάπτυξή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία του τόπου μας για αυτό και ενισχύουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, είμαστε δίπλα στους νέους και προστατεύουμε το περιβάλλον. Με νέες επενδύσεις, έμφαση στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να ικανοποιήσουμε τις εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων Κύπριων καταναλωτών.

Τον Μάρτιο του 2018, η Α/φοί Λανίτη παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε με σκοπό τη διερεύνηση του κοινωνικό-οικονομικού αποτυπώματός της στην Κύπρο, αναδεικνύοντας την αξία που δημιουργεί η δραστηριότητά της.

Την εξειδικευμένη μελέτη -που βασίζεται στο βραβευμένο με Νόμπελ Οικονομικών, μοντέλο «εισροών-εκροών» του Wassily Leontief- διενήργησε καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, Θεοφάνης Μαμουνέας και οι συνεργάτες του. Η μεθοδολογία της έρευνας, καταγράφει τις διακλαδικές συναλλαγές εντός της οικονομίας και εκτιμά τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της εταιρείας, που περιλαμβάνουν άμεσες, έμμεσες και υποκινούμενες επιπτώσεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2017, με στοιχεία του οικονομικού έτους 2016.

 

 

Play

Σύμφωνα με την έρευνα, για κάθε €1 που προκύπτει από τη ζήτηση προϊόντων της Α/φοί Λανίτη δημιουργούνται συνολικά άλλα €2,93 στην κυπριακή οικονομία. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι πως μέσω της συνολικής της δραστηριότητας, η εταιρεία δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους €28,2 εκατ. τον χρόνο στην οικονομία, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,16% του ΑΕΠ, αναδεικνύοντάς την σ’ έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς οργανισμούς του τόπου. Σημειώνεται πως, τα έσοδα του κράτους από την καταβολή άμεσων και έμμεσων φορολογιών από τη δραστηριότητα της εταιρείας ανέρχονται σε περίπου €10 εκατ.

Έχοντας δημιουργήσει σημαντικούς δεσμούς με τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, η Α/φοι Λανίτη συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και παραγωγικού συστήματος στην αγροτική και διατροφική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προμηθεύεται προϊόντα συνολικής αξίας €42,8 εκατ. το χρόνο από εγχώριους προμηθευτές. Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής ενδιάμεσης ζήτησης. Ειδικότερα, για κάθε €1 εκατ. ζήτησης των προϊόντων της Α/φοί Λανίτη, το παραγόμενο προϊόν της βιομηχανίας τροφίμων αυξάνεται κατά €1,04 εκατ., του κλάδου της γεωργίας κατά €0,32 εκατ. και του λιανικού και χονδρικού εμπορίου κατά €0,31 εκατ. Κατά €1,26 εκατ. ενισχύονται κι άλλοι κλάδοι της κυπριακής οικονομίας όπως ο κλάδος των μεταφορών.